I Masterforex-V knyga

Masterforex-V pasvirimo kanalas: neišspręstų klasikinio trendo kanalo problemų sprendimas

 • Pasvirimo kanalas (MF NK) – autorinis Masterforex-V prekybos sistemos (MF PS) instrumentas
 • Trendo kanalas – treidingo klasikinės techninės analizės instrumentas

Kuo skiriasi šie instrumentai ir kas tarp jų yra bendra? Koks jų vaidmuo techninėje analizėje ir prekyboje?

 
Klasikinis trendo kanalas

 

Klasikinio trendo kanalo modelis ( iš T. Hartley  „Kanalų analizė“ (žr.: treidingas Masterforex-V Akademijos biblioteka)

 

Pasvirimo kanalas

Pasvirimo kanalas

 

Prekybos sistemų, naudojančių trendų kanalus, esmė yra labai paprasta:

 • sandėrio atidarymas trendo kryptimi ties trendo kanalo kraštine,
 • sandėrio uždarymas ties priešinga trendo kanalo kraštine,
 • sandėrių atidarymas, pramušus kanalą.

Kanalo pramušimas – einamojo trendo pabaiga ir krypties pakeitimas. Trendo pabaigos, pramušus trendo kanalą, šablonas iš John J. Murphy  knygos “Fjučerių rinkos techninė analizė: teorija ir praktika”:

 

Pasvirimo kanalas

 

Treiderio darbo pavyzdžiai, dirbant su trendo kanalais

 

klasikinis kanalas

klasikinis kanalas

 

 Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo paprasta ir efektyvu.

Kas gali sugluminti treiderį? Tai, kad:

 • Viso pasaulio dilingo centrai, organizuodami  mokamus Forex  apmokymo kursus, dėsto metodiką, rekomenduodami prekiauti ir pralošti savo depozitus...tame tarpe ir pagal šią metodiką... būtent savame DC;
 • visi stambūs investiciniai fondai (Barišpolco, ALVIBU ir kiti), kurie prekiavo pagal trendo kanalų prekybos sistemas, prarado savo depozitus, kaip ir buvo perspėjusi Masterforex-V Akademija.
 • treideris Stanislavas Grebenščikovas, savo knygoje „Forex ir mes“ sėkmingiau už kitus optimizavęs trendo kanalą, baigė prekybą... ištikus insultui (detaliau apie tai Akademijos klausytojams S.Grebenščikovo PS: kaip ištaisyti geriausios trendo kanalo optimizacijos klaidas  MF PS  pagalba.)

Ar treideris visam laikui turi pamiršti klasikinį trendo kanalą, ar jį taisyti (koreguoti, tobulinti)?

Spręsti  jums.

Žemiau pateikiamas trendo kanalo ištaisymo metodikos paaiškinimas ir  perėjimas prie MF Pasvirimo kanalo (MF NK).
 

Neišspręstos trendo kanalų problemos... Kaip matė ir kaip „optimizavo“ trendo kanalą klasikai?

 

Problemą sudaro tai, kad dalis trendo kanalo pramušimų yra netikri ir tik dalis - tikri. Netikrų pramušimų yra daugiau, negu tikrų. Klasikai nepajėgūs nustatyti kriterijų, kaip atskirti tikrą pramušimą nuo netikro.

Todėl J.J. Murphy rekomenduoja: „Čia geriausia yra remtis savo patirtimi (??) ir nuojauta (???). Ieškant atsakymų į panašius ginčytinus klausimus – tai geriausi (!!) jūsų patarėjai“.

 

alt

 

J. Schwager – braižyti... naujus ir naujus trendo kanalus.

 

Eric Naiman

 

Erick Naiman – laukti (??) naujo trendo patvirtinimo (?).

 

Viktor Barispolic

 

Victor Barishpolic - braižyti „slankiuosius kainų kanalus“.

 

Pasvirimo kanalas

 

Prechteris – panaudoti klasikinę bangų analizę  stambiuose perioduose.

 

Prechterio kanalas

 

MF rekomendacijos, kaip įminti klasikų neįmintas treidingo mįsles

 

Norėdami surasti klasikų neišspręstų problemų sprendimo būdą, paimkite pavyzdį iš naujokų treiderių mokyklos Masterforex-V Akademijoje.

Pavyzdyje parodyti algoritmai, kurių nesugebėjo išspręsti treidingo klasikai.

 

Pasvirimo kanalas

 

O būtent, atkreipkite dėmesį į:

 • laiko periodų ir MF banginio lygio sintezę – kaip vieno trendo kanalo viduje (aukštesniame periode) išdėstytas žemesniojo periodo trendo kanalas;
 • tokių trendo kanalų (pagal rusiškos „matrioškos“ principą) gali būti... iki begalybės.

Klasikinės metodikos išvados:

 • susipainiojo su „matrioškomis“ – kokį periodą  laikyti pagrindiniu, braižant trendo kanalus;
 • neišsprendė tikro ir netikro trendo kanalo pramušimo problemos (netgi nesuprato, kada ir kodėl rinkoje pramušami trendo kanalai);
 • braižydami  trendą, rėmėsi  pasenusiu Dow trendo apibrėžimu (MF NK  braižymas yra paremtas nauju Masterforex-V trendo apibrėžimu). To pasekoje, dėl klaidingo Dow klasikinio trendo apibrėžimo... klasikiniai trendo kanalai  braižomi absoliučiai neteisingai;
 • kanalo pradžia  laikomi pasenę  trendo posūkio modeliai („Galva ir pečiai“, „Dvigubas dugnas“, „Deimantas“, „Briliantas“ ir kt.). Masterforex-V prekybos sistemoje naudojamas FZR - žymiai universalesnė figūra;
 • taip ir nesusitarė, brėžti kanalą per pikus  ar per  „kainos susikaupimo“ vietas (dėl klaidingos stichinės rinkos teorijos) – Masterforex-V prekybos sistemoje kanalai braižomi tik per pikus  (valdomoje forekso rinkoje nėra atsitiktinių veiksmų);
 • trendo kanalų braižymą sujungė su  čartizmu, užuot  užsiėmę treidingo bangų analize, kaip daroma MF PS.

Todėl turime tokius rezultatus, kurie yra išdėstyti aukščiau.

Klasikinio trendo kanalo ir MF pasvirimo kanalo skirtumai:

 1. Klasikinis trendo kanalas brėžiamas pagal trendą (impulsą) ir susideda iš dviejų paralelinių linijų. Kaip pavyzdį paimkime Mastreforex-V Akademijos klausytojų straipsnį „Biržos lyderyje“ „Kornelijus Luka: paslėptos tarp eilučių trendų kanalų paslaptys“.

   

alt

 

 • klasikinėje bangų analizėje, ieškant 4-os ir 5-os bangos ( žr. Mokyklos 11 klasė);
 • klasikai čartistai naudoja daugybę techninės analizės metodikų. Kanalai braižomi nenustačius bangų ir pobangių, o stochastikas meškų trende ties kanalo riba rodo „sell“.

2. Kanalo pradžia laikomi pasenę trendo apsisukimo modeliai („Galva ir pečiai“ ir kt.)

 

alt

   

3. Kadangi kanalo braižymas – subjektyvus dalykas (kaip ir pati metodo „Galva ir pečiai“ paieška, o po to - ir „trendo kanalo“ paieška), imami aukštesni periodai, kurių trendai dažnai nesikeičia, todėl:

 • Sperandeo  trumpas periodas prasideda nuo h4/8-D1 be paaiškinimų, per kuriuos taškus ir kodėl  brėžiamas jo kanalas;
 • Hartley - D1 periode,  o kanalas brėžiamas per uždarymo taškus, siekiant pašalinti „atsitiktinius išsišokimus“... (Papildymas: Forex rinkoje jokių atsitiktinių kotiruočių nebūna, išskyrus DC virtuvių netikras žvakes);
 • A. Elder – kanalą braižo per „kainų susikaupimą“, Murphy – per pikus.

 

alt

Pastaba: kaip matyti paveikslėlyje, vadovaujantis įvairių klasikų rekomendacijomis gaunasi... visiškai skirtingi trendo kanalai. Maža to, skirtingi kanalai skirtingiems žmonėms susiformuoja braižant pagal vieną ir tą pačią sistemą. Pavyzdžiui, T. Demark rašė apie tai, kaip jis su savo draugu pagal vieną ir tą pačią metodiką ... nubraižė skirtingus kanalus.

 

4. Masterforex-V teigimu, trendo kanalas yra ... vėluojantis indikatorius:

 • klasikai jį preliminariai brėžia per du taškus, o pradeda dirbti nuo trečio taško.                                                 

Atidžiai įsižiūrėkite į paveikslėlį iš pasaulyje žinomos Murphy knygos „Fjučerių rinkos techninė analizė: teorija ir praktika“. Pažiūrėkite į 5–tą tašką: geriausiu atveju, tai yra ketvirtos bangos pagrindas, kuriuo remiantis atsiranda galimybė  gauti tik nedidelį pelną penktoje bangoje, jeigu treideris sugalvotų ties piku imti tą pelną (išimtis – MF/Elderio „Baskervilių šuo“).

 

alt

 

Pertvarkykime Murphy piešinį pagal penkių bangų „standartą“ ir gausime trendo kanalo signalą, kaip vėluojantį indikatorių pelno paėmimui iš 5-tos bangos (stipriame trende galima dirbti nuo korekcijos trendo kryptimi, netgi be trendo indikatoriaus signalo).

 

alt

 

MF Pasvirimo kanalas:

 1. Jį sudaro viena linija (o ne dvi lygiagrečios, kaip klasikoje), nes uždaryti sandėrį reikia ne ties priešinga trendo kanalo kraštine, o vadovaujantis visai kitais MF PS kriterijais.
 2. MF NK brėžiamas per bangų ir pobangių viršūnes (Forex rinkoje nėra atsitiktinių kotiruočių ) kaip pagalbinis instrumentas.
 3. Jis apima impulso ir korekcijos bangas (ne tik impulso, kaip klasikoje).
 4. MF NK tikslas –  skirtingų periodų bangų ir jų tarpusavio sintezės suradimas.
  • MF pasvirimo kanalo reikšmė – aiškiai matyti pasvirimo kanalo  kryptį, koks MF banginis lygis tęsiasi  (m1.. .m5... m30... h4... d1... ir t.t.), ar jis perėjo į aukštesnį banginį lygį.
 5. MF pasvirimo kanalo pramušimas... nėra trendo pabaiga,o tik aukštesnio periodo banga priešinga einamajam trendui kryptimi, po kurios bus stiprus  judėjimas:
  • trendo kryptimi
  • arba prieš jį (pabandykite savarankiškai rasti kriterijus, pažvelgę į žemiau esančius Akademijos klausytojų prekybos  pavyzdžius, atliktus po kelių mėnesių mokymosi).
 6. Atitinkamai, MF pasvirimo kanalui užtenka vieno pasvirimo lygio, apsaugančio judėjimo kryptį einamajame periode, kadangi perėjimas į dešinę MF pasvirimo kanalo pusę  yra aukštesnio periodo banga (smulkiau žiūrėti skyriuje „Masterforex-V bangų lygiai - ilgo, vidutinio ir trumpo periodų sintezė“).
 7. MF pasvirimo kanalas  yra vienas iš daugelio autorinių instrumentų, kurių panaudojimas užtikrina „pirmenybę prieš rinką“ ir pirmą kartą pasaulyje leidžia atpažinti visokias pratęsimo bangas realaus laiko režime.

Pavyzdžiui, neišspręsta dvigubo ar trigubo zigzago, kaip vienos iš MF/Elderio „Baskervilių šuns“ figūros rūšių (neįminta Prechterio mįslė) problema yra: kaip surasti prailgėjimą realaus laiko režimu, o ne atbuline eiga istorijoje, kaip tai daro 99% „eliotininkų“ pasaulyje.

 

alt

 

Atkreipiame dėmesį, kad banga X (vidinėje bangoje C, o ne bangoje A) pramušė  MF pasvirimo kanalą... – pasibaigė „trumpa“ aukštesnio periodo  banga aukštyn prieš einamą trendą,

 • bet FZR-as aukštyn neįvyko,
 • žemyn –MF/ Elderio „Baskervilių šuo“

Analogiškai... trigubas zigzagas

 

alt

MF pasvirimo kanalo šablonas ir keletas bangų ir pobangių kombinacijų

 

alt

 

MF pasvirimo kanalo šablonas, duodantis galimybę pamatyti trendo apsisukimą

 

MF pasvirimo kanalo šablonas, duodantis galimybę pamatyti trendo apsisukimą

 

Pabandykite įsigilinti į šį MF šabloną ir perprasite keletą MF atradimų, leidžiančių įgyti „pranašumą prieš rinką“, būtent:

 • trendo posūkis įvyks... visiškai ne ten, kur klasikai (nekalbant jau apie Forex mokymo kursus, rengiamus DC) rodo būsimoms „Forex aukoms“;
 • įsigilinkite į Forex žaidimo organizatoriaus logiką, kuris dukart numuš klasikų ir jų pasekėjų „stopus“, prieš apsukdamas  trendą.

       Supratote?

 • Jeigu taip, MF šablone nupieškite apsisukimą ir suprasite savo pranašumą prieš A.Elder, Murphy, Naiman, Schwager, Sperandeo, Hartley, Demark...- vadinasi, ir prieš rinką.
 • Jeigu nesupratote, meskite prekybą  realioje sąskaitoje ir pinigų dovanojimą DC „virtuvėms“ arba rinkai.

Akademijos klausytojų užuominos  dėl vieno iš Masterforex-V apsisukimo šablonų:

 

Akademijos klausytojų užuominos dėl vieno iš Masterforex-V apsisukimo šablonų:

 

Realios prekybos pavyzdžiai iš  Masterforex-V Akademijos praktikos:

 

Realios prekybos pavyzdžiai iš Masterforex-V Akademijos praktikos:

Realios prekybos pavyzdžiai iš Masterforex-V Akademijos praktikos:

Realios prekybos pavyzdžiai iš Masterforex-V Akademijos praktikos:

 

Brėžinys, įdėtas vėliau: mūsų d1 bangos žemyn analizavimo patvirtinimas:

 

Brėžinys, įdėtas vėliau: mūsų d1 bangos žemyn analizavimo patvirtinimas

Brėžinys, įdėtas vėliau: mūsų d1 bangos žemyn analizavimo patvirtinimas

 

Atidžiai išstudijuokite realios prekybos, panaudojant MF pasvirimo kanalą, grafikų paveikslėlius, kurie buvo nubraižyti Akademijos klausytojų po keleto mokymosi mėnesių. Tai tik dar vienas autorinis instrumentas, sekantis po FZR,  MF binarinių dėsningumų sintezėje, t.y. naujoje Forex ir biržos rinkų prekybos techninėje analizėje.

Norint stabiliai aplošinėti rinką, būtina suprasti, ką pati rinka nuslėpė arba bando nuo visų  nuslėpti.


Šią knygos dalį galima aptarti atviroje Masterforex-V Akademijos forumo dalyje

Masterforex-V Akademijos naujienos

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas youtube=17IKgvJscDE 30 stebuklingų minučių per dieną. Arba kaip suspeti gyventi pilnavertį gyvenimą ir lygiagreičiai užsiimti Forex prekyba?... Skaityti daugiau...

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas.

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas. youtube=kvbVIHuUhOk Viena iš pagrindinių Forex naujokų problemu yra iliuzijos, kurios pagamina begalę neteisingų įpročių pradiniame Forex naujoko vystymosi etape. Tai... Skaityti daugiau...

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad)

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad) youtube=AEm2U2wpTT8 Šiame video pristatyta Forex valiutų porų AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD apžvalga ir Forex prekybos atskaitos taškai remiantis Masterforex-V... Skaityti daugiau...