I Masterforex-V knyga

Treiderio darbas naujienų metu: klaidos ir neišspręstos klasikinės analizės problemos

Darbas per naujienas – vienas iš svarbiausių elementų Forex valiutų porų judėjimui suprasti ir sėkmingam treiderio darbui šioje rinkoje.

Kiekvieną rytą sudarydamas prekybos planą ateinančiai sesijai/dienai/savaitei, treideris analizuoja naujienų kalendorių ateinančiai sesijai/dienai/savaitei/mėnesiui.

Toliau reikalingi trys būtini sėkmingo prekiavimo elementai:

1.  Galimo stipraus judėjimo numatymas Forex rinkoje (tai padaryti nėra sunku, nes naujienų kalendorių publikuoja beveik visi brokeriai);

2.  Mokėjimas tiksliai suprasti darbo naujienų metu mechanizmo veikimo principą;

3.  Forex techninės analizės ir naujienų tarpusavio ryšio supratimas (Trumpo, Vidutinio ir Ilgo periodo trendai).

Kodėl tuomet visame pasaulyje pralaimi 99% treiderių?

Iš dalies dėl to, kad klasikinėje literatūroje:

 • nėra konkrečios treiderio darbo naujienų metu metodikos;
 • nėra tikslios naujienų ir Forex techninės analizės tarpusavio susiejimo sistemos.

 

Techninės analizės klasikai apie darbą naujienų metu

 
Treidingo techninės analizės klasikai (J. Murphy, J. Shwager, B. Williams, L. Williams, K. Luca, D. V. Lucas ir kt.) nerašė apie:

 • techninės analizės reikšmę prekybai naujienų metu;
 • naujienų įtaką Forex ir fondų rinkos techninei analizei;
 • atitinkamai, nepateikė treiderio darbo metodikos naujienų metu. Tuo pačiu atskyrė techninę analizę nuo fundamentalios (vienas iš fundamentalios analizės elementų yra naujienų metu publikuojami statistiniai ekonominiai rodikliai).

Tokio techninės analizės klasikų elgesio fundamentalios analizės atžvilgiu priežastis aprašė John J. Murphy „Fjučersjeų rinkos techninėje analizė“ (žr. treidingo Akademijos Masterforex-V biblioteką)

 

John J. Murphy rašė:

Daugumą specialistų, dirbančių su fjučersais, tradiciškai priskiria save prie techninių arba fundamentalių analitikų. Iš tikrųjų, riba tarp jų yra labai neaiški. Dauguma fundamentalių analitikų turi bent minimalias grafikų analizės žinias ir įgūdžius. Tuo pačiu, nėra tokio techninės analizės šalininko, kuris net bendrais bruožais nesuprastų fundamentalios analizės vaidmens.
Esmė tame, kad labai dažnai šie du analizės būdai prieštarauja vienas kitam. Dažniausiai kokių nors svarbių rinkos judesių pradžia nėra grindžiama vien fundamentalia analize ir negali būti paaiškinta fundamentalių naujienų pagrindu. Būtent šiais kritiškais momentais du analizės būdai - fundamentalus ir techninis – labiausiai ir prieštarauja vienas kitam. Vėliau, kuriame nors etape, jų fazės sutaps, tačiau, kaip taisyklė, treideriui jau bus per vėlu.
Vienu iš šio prieštaravimo paaiškinimų gali būti štai kas: rinkos kaina lenkia visus žinomus fundamentalius duomenis. Kitais žodžiais tariant, rinkos kaina yra pirmaujantis indikatorius. Tuo metu, kai rinka jau numatė visus ekonominius faktorius, kainos pradeda reaguoti jau į kitus, dar visiškai nežinomus faktorius. Patys reikšmingiausi augimo ir kritimo periodai istoriškai prasidėdavo tuomet, kai dar jokie fundamentalūs rodikliai neįspėdavo apie kažkokius pasikeitimus. Kai šie pasikeitimai tapdavo žinomi fundamentaliems analitikams, nauja tendencija jau vystėsi pilnu pajėgumu.

L. Williams, pasaulio treidingo čempionas, taip pat rašė, kad neįmanoma sudaryti kokios nors tikslios treiderio darbo naujienų metu metodikos.

Larry Williams rašė:

Prekiauti naujienų metu yra sudėtinga. Pirmiausia, naujienos gali keistis lygiai taip pat greitai ir nenusakomai, kaip ir oras. Naujienos ar kokie nors pasikeitimai pasaulyje arba rinkose gali būti visiškai atsitiktiniai. Tokiu būdu, rinkos svyruoja aukštyn ir žemyn nuo vieno netikėto įvykio iki kito. Analogija su girtu jūreiviu, kurią naudoja matematikai, labai tinka apibūdinti tam, kaip naujienos veikia kainą, mėtydamos ją per visą rinkos platybę. Antra, galime atsidurti paskutinėje grandinės jungtyje, tų, kurie gavo naujienas paskutiniai – t.y. per vėlai. Trečia, nėra nieko, kas pasakytų mums, kokio turinio naujienos bus. Ketvirta, mano prekybos metai moko: tie kas būna arti naujienų, atidaro savo pozicijas dar iki jų paskelbimo. Bankininkai gali gauti slaptą informaciją apie iždo vekselius, tačiau ne apie konservus, kai tuo metu prekybos salės operatorius, besispecializuojantis mėsos produktuose, gali turėti tokius duomenis, tačiau nieko nesigaudyti, kokios naujienos išeis dėl vekselių. Nėra tokios organizacijos, kuri kontroliuotų visą informacijos srautą.


Fundamentali analizė – analizės metodas, kuris apima kelių makroekonominių rodiklių dinamikos analizę ilgo periodo krypčiai nustatyti.

 

Šio metodo esmė.

Ekonomistai, taip vadinamos fundamentalios analizės atstovai, savo metodikų pagrindu:

 • sudaro kriterijų sąrašą, pagal kurį lygina dvi šalis;
 • nagrinėja ir lygina minimaliai KELIS skirtingų šalių ekonominius rodiklius;
 • šie makroekonominiai rodikliai lyginami su savo istoriniais-statistiniais ir kitų ekonominių bei politinių komponentų trendais.

Visa panaši analizė yra atliekama tam, kad nustatyti ILGALAIKĮ dviejų lyginamų šalių trendą.

Tokiu būdu, ilgalaikių prognozių šalininkams atskirai paimta naujiena – tai paprasčiausia smulkmena, kurią reikia nagrinėti tik sudėtyje su kitomis ankstesnėmis naujienomis (istoriniu statistiniu trendu), ir iš viso - su visais pasirinktos šalies ekonomikos rodikliais, atliekant lyginamuosius tyrimus dėl bendros ekonominės ir politinės situacijos skirtingose šalyse.

Kiek naudingos Forex treideriui yra tokios ILGALAIKĖS kompleksine analize paremtos prognozės, galima spręsti pagal du pavyzdžius, kurie jau tapo chrestomatiniais (juos savo knygose nesusimąstydami cituoja fundamentalios analizės šalininkai).

1 pavyzdys. Iš straipsnio „FOREX rinkos fundamentalioji analizė“ (žr. treidingo Akademijos Masterforex-V biblioteką)

1994 m. birželį pagal ekspertų paskaičiavimus Amerikos dolerio ir Vokietijos markės kursas pagal perkamosios galios paritetą sudarė: Vartotojų kainos (consumer prices) 1,68
Gamintojo kainos (producer prices) 1.82
Paslaugų kainos (service prices) 2.05
Vidurkis 1.82

Straipsnio autorius pripažino naudojamo PPP metodo netikslumą. Jis rašė:

Iš tikrųjų dolerio kursas markės atžvilgiu 1994 m. birželį buvo daug žemesnis, nei nurodė PPP. Ilguoju laikotarpiu (kelių metų) realus valiutų kursas turi tendenciją svyruoti aplink PPP reikšmę, tačiau pats paritetas pastoviai perskaičiuojamas dėl kainų kitimo lyginamose šalyse (pvz. 1990 m. dolerio kursas vokiškos markės atžvilgiu pagal PPP buvo lygus 2.13)

 

Fundamentalioji analize

 

Panašią ilgalaikę prognozę įvertinkite patys – žr. pav. (W1 EUR/USD 1994 m. birželis)

Masterforex-V komentaras:

 1. Nurodytas straipsnis „FOREX rinkos fundamentalioji analizė“, kurią taip vertina dauguma fundamentalistų-ekonomistų, buvo parašytas po 1995 m. (jame pateikiama 1995 m. statistika), taigi, valiutų poros Amerikos doleris Vokietijos markės atžvilgiu judėjimo kryptis 1994 metams buvo padaryta atbuline tvarka.
 2. Straipsnio autoriaus nenustebino, kad jo PPP skaičiavimo metodikos pasikeitimas ILGALAIKĖS perspektyvos (1990-1995 m.) nustatyme neturi įtakos valiutų kursui (Vokietijos markės kursas ilgalaikėje perspektyvoje per 5 metus išaugo 1900 punktų, o jo PPP reikšmė per tuos metus nukrito nuo 2.13 iki 1.82 ).
 3. Vokietijos markė, 1995 m. kovo mėnesį pasiekusi maksimumą, staigiai persiorientavo kritimui, nežiūrint į ILGALAIKES ekonomistų prognozes pagal PPP paskaičiavimus pasirinktose šalyse.

2 pavyzdys. Atvirkštinę ILGALAIKĘ prognozę dėl Euro kritimo Amerikos dolerio atžvilgiu, atliktą 1999 m. pabaigoje, galima perskaityti kitame chrestomatiniame darbe V.N. Lichovidov. Pasaulinės valiutų rinkos fundamentalioji analizė: sprendimų priėmimo ir prognozavimo metodai. – Vladivostokas – 1999 – 234 p. Autorius trumpai pateikia Euro ir JAV dolerio ILGALAIKĘ prognozę:

 

Fundamentalioji analize

 

V.N. Lichovidov rašė:

Vieningos Europos valiutos sukūrimas, be jokios abejonės, reiškia didžiausią finansinį eksperimentą žmonijos istorijoje. Nei vienas ligšiolinis bandymas sukurti bent kiek reikšmingą finansinę sąjungą nesibaigė sėkmingai. Į Eurą šiandien daugelis taip pat žiūri, kaip į eksperimentą, kurio pradžia nebūtinai reikš sėkmę. Visą 1999 m. pirmą pusmetį valiutos kursas krito. Daugelis čia matė nepasitikėjimą nauja valiuta, o kiti atvirkščiai – Europos Centrinio banko įvedamą stabilią piniginę politiką, nes žemas apsikeitimo kursas yra palankus Europos eksportuotojams jų prekių konkurencingumo pasaulinėse rinkose padidinimui.

EUR/USD (Vokietijos markė/JAV doleris) valiutų poros kursas nuo 1999 m. spalio mėnesio:

 

Fundamentalioji analize

 

Kiek Forex treideriui yra reikšmingos ekonomistų ILGOJO laikotarpio analizės ir prognozės? Šis klausimas nebus komentuojamas, tegul kiekvienas pasidaro išvadas pats sau.


Fundamentalioji analizė – atskira kiekvieno makroekonominio rodiklio analizė, atsižvelgiant į jo svarbą.

 

R. E. Emarone. Pagrindiniai ekonominiai indikatoriai: treiderių vadovas, 2004–328 p.

А.S. Kijanica. Finansų rinkų fundamentalioji analizė, 2005 – 288 p.

Šios metodikos esmė. Šiuose fundamentaliuose darbuose pateikiama kiekvieno makroekonominio indikatoriaus reikšmė, ką jis reiškia šalies ekonomikoje ir kaip „turi“ įtakoti tos šalies valiutos kursą.

Pavyzdžiui, Kijanica, aiškindama dviejų infliacijos indikatorių (vartotojų kainų indeksas ir gamybos kainų indeksas ) reikšmę, nurodo:

 • infliacijos rūšis (vidutinė arba kintama infliacija, atvira infliacija, subalansuota infliacija ir t.t.);
 • infliacijos tipus (paklausos infliacija, kaštų infliacija);
 • infliacijos apskaičiavimo per vartotojų kainų indeksą (įtraukiant arba neįtraukiant maisto produktų kainas, energetikos įrenginių apmokėjimą) metodikų skirtumus;
 • indeksų įtaką JAV doleriui: augimas PPI/CPI = JAV dolerio augimui;
 • pirminį šaltinį publikuojamų duomenų tikrumui tikrinti;
 • kas mėnesį publikuojamą atitinkamų rodiklių išleidimo statistiką nuo 1993 iki 3003 m. ir t.t.

Ir taip su kiekvienu makroekonominiu indikatorium – trumpas kursas būsimiems ekonomistams ir dilingo centrų analitikams – didžiulis kiekis ekonominės informacijos su trumpom išvadom treideriams, kad:

 • PPI/CPI = JAV dolerio augimui
 • PPI/CPI nuokrypis, didesnis nei 0.2% nuo laukiamos reikšmės, būna pakankamas, kad iššauktų atitinkamą valiutų rinkos reakciją (augimas/kritimas įtakoja JAV palūkanų normos pakeitimo galimybes)

Kaip viskas vyksta realybėje?

2007.01. 17

16:30 JAV Pagrindinis gamybos kainų indeksas - PPI ex food & energy Gruodis +1.3% +0.2% +0.2%

16:30 JAV Gamybos kainų indeksas - Producer Price Index Gruodis +2.0% +0.6% +0.9%

Rezultatas – JAV doleris nukrito.

 

Fundamentalioji analize

 

2007. 02.16
16:30 JAV Pagrindinis gamybos kainų indeksas - PPI ex food & energy Sausis +0.2% +0.2% +0.2%
16:30 JAV gamybos kainų indeksas - Producer Price Index Sausis +0.9% -0.6% -0.6%
Rezultatas – JAV doleris nukrito naujienų metu, tačiau išaugo kitą dieną.

 

Fundamentalioji analize

 

2007. 03.15
15:30 JAV Pagrindinis gamybos kainų indeksas - PPI ex food & energy Vasaris +0.2% 0.2% +0.4%
15:30 JAV gamybos kainų indeksas - Producer Price Index Vasaris -0.6% 0.4% +1.3%
Rezultatas – JAV doleris nukrito.

 

Fundamentalioji analize

 

2007.04.13

16:30 JAV gamybos kainų indeksas - Producer Price Index Kovas +1.3% 0.7% +1.0%
Rezultatas – JAV doleris nukrito.

 

Fundamentalioji analize

 

Masterforex-V komentaras: nesunku pastebėti, kad supaprastinta schema PPI/CPI = JAV dolerio augimui yra per daug nutolusi nuo realybės.


Įtaka valiutų kursams per Forex prognozes ir valiutų reakcija į naujienas. „Pirk gandus, parduok faktus“.

 

Šios metodikos esmė:

A)  Pirk gandus – valiuta juda naujienų kryptimi (jei laukiama naujienų, geresnių nei prognozuota – valiuta auga, prasčiau prognozės – valiuta krenta).

B)  Parduok faktus:

 • išėjo geresnės tam tikros šalies ekonomikos naujienos, negu laukta – ta valiuta auga toliau;
 • išėjo prastesnės tam tikros šalies ekonomikos naujienos negu praeito periodo – ta valiuta krenta.

Aprašytosios metodikos schema yra paimta iš knygos „Finansų rinkų fundamentali analizė“, 2005.-288 p.

 

Fundamentalioji analize

 

E. Nayman. Mažoji treiderio enciklopedija (žr. treidingo Akademijos Masterforex-V biblioteką ) duoda panašų šios metodikos išaiškinimą.

Galima išskirti tris rinkos reakcijas į fundamentalius įvykius.

Pirmas variantas formuojasi, kai rinkos lūkesčiai visiškai pasitvirtina. Tuomet nesitikima iš rinkos labai stiprios dinamikos.

Antrame variante rinkos lūkesčiai nepasitvirtins tik fundamentalaus įvykio stiprume, t.y. rinka nepakankamai įvertino fundamentalų faktorių. Šiuo atveju kaina pratęs einamąją dinamiką su pagreitėjimu po įvykio publikavimo.

Trečiame variante rinkos lūkesčiai pasirodo ne tik nepasitvirtino, bet buvo dar ir visiškai klaidingi. Tokiu atveju, galima laukti stipraus kurso pasikeitimo priešinga buvusiam trendui kryptimi. Prieš krypties pakeitimą galima kai kada pastebėti rinkos „susimąstymo“ apie sužinotą naujieną stadiją – sulėtėjimą. "Market-meikeriai", prieš tai atidarę pozicijas pagal lūkesčius, gali kuriam laikui sulaikyti kainą nuo staigaus kritimo tam, kad ne tik uždarytų savo jau nuostolingas pozicijas, bet ir spėtų persiorientuoti.

„Pirk gandus – parduok faktus“.

Kas pirmasis sugalvojo šį populiarų treiderių posakį, istorija nutyli, tačiau pritaikomas jis visose finansų rinkose.

Standartinė treiderio reakcija į gandą – suspėti pirmam atlikti sandorį. Tuo metu nėra laiko apgalvojimui. Svarbiausia – reakcijos greitis. Gando pasklidimo metu rinkoje gimsta nauja ir pakankamai stipri ir greita banga, kuri gali formuoti bet kokius trendus.

Labiausiai paplitusiu gandu fondų ir valiutų rinkose yra laikomas gandas apie planuojamas keisti palūkanų normas. Jeigu rinkoje laukiama palūkanų normos padidinimo, tai fondų rinkai gresia smukimas, o valiutų rinkai – nacionalinės valiutos augimas. Ir, kol šitas gandas nepasiekė pačio paskutinio treiderio – trendas, sužadintas pačio pirmo treiderio, vystysis toliau. Trendo stiprumas bus proporcingas naujų treiderių atėjimu, išgirdus gandą.

Antra populiaraus posakio dalis pagrįsta tuo, kad treideriui darbas su gandu įdomus tik iki jo patvirtinimo ar paneigimo momento. Tuo metu, kaip taisyklė, prasideda atgalinis kainų judėjimas, ir taip pat yra svarbu pirmam „iššokti iš traukinio“. Kai baigiasi vienas trendas, prasideda naujas. Kai kada, nustojus veikti gandui, prasideda fletas. Vienaip ar kitaip, pasitvirtinus gandui ir pasibaigus jo veikimui, seno trendo kryptimi lieka dirbti tik ilgai galvojantys treideriai.

Kai gandai pasitvirtina buvę melagingi, tada aklas jų sekimas gali privesti prie ženklių nuostolių. Atsiradus pirmiems požymiams, kad rinka nebenori tikėti gandais, tučtuojau nustokite jais prekiauti.

Elkitės labai atsargiai, prekiaudami gandais.

O dabar apžvelkime kelis gandų formavimosi pavyzdžius rinkoje.

 

Fundamentalioji analize


Pav. iš E. Nayman knygos

E. Naiman rašė toliau:

Nežinia, kaip rinka būtų sureagavusi į palūkanų normos pakėlimą Didžiojoje Britanijoje, tačiau greičiausiai svaro kursas būtų kritęs.
Žemiau pateiktame pavyzdyje galime stebėti faktą, kai palūkanų normos buvo pakeltos tokiu dydžiu, kokio tikėjosi rinka. Doleris praėjo per kelias rinkos reakcijos į gandus stadijas, kad ketinama kelti palūkanų normą JAV. Palūkanų normų kėlimas buvo palydėtas dolerio kilimu markės atžvilgiu, o sumažinimas būtų reiškęs trendo smukimą arba stabilizaciją. Kuo aukščiau lipo doleris, tuo mažiau rinkoje liko treiderių, netikėjusių šiuo gandu ir nepirkusių dolerio. Likus mėnesiui iki FOMC posėdžio, doleris pradėjo kristi, ką galima paaiškinti kaip dolerio pirkimo pristabdymą, vadovaujantis „senu“ gandu.

 

Fundamentine analize

 

Pav. iš E. Naiman knygos

Masterorex-V komentaras: Atkreipkite dėmesį į tai, apie ką nepasakoja E. Naiman ir kas aiškiai matoma iš jo knygos paveikslo – kaip, numušus stopus tiems, kurie naujienų metu buvo atidarę BUY, doleris pratęsė savo stiprėjimą markės atžvilgiu.


Kodėl metodika „pirk gandus, parduok faktus“ neveikia?


Galima iki begalybės vardinti pavyzdžius, kai metodika „pirk gandus, parduok faktus“ veikia su 50/50 tikimybe. Čia bus pateikti tik du pavyzdžiai iš palūkanų kėlimo Didžiojoje Britanijoje ir JAV.

1 pavyzdys. 2006.06.29 per FOMC posėdį buvo pakelta palūkanų normą JAV.

Vietoj JAV dolerio augimo, sekė staigus jo kritimas – trendo apsisukimas D1 periode.

Atkreipkite dėmesį:

 1. Į faktą, kad buvusį bangų judėjimą prieš palūkanų normos kėlimą JAV vargu ar galima priskirti principui „pirk gandus“.
 2. Niekas iš ekonomistų-analitikų PRIEŠ naujienų išėjimą jokio panašaus trendo apsisukimo scenarijaus nepateikė.
 3. PO naujienų išleidimo VISI analitikai-ekonomistai rado logišką ir dėsningą šio apsisukimo paaiškinimą.

 

Fundamentalioji analize

Fundamentalioji analize

 

Svarbi detalė, kitaip nei E. Naiman pavyzdyje iš jo knygos, yra tai, kad dolerio kritimas nesibaigė po kelių dienų, o tęsėsi toliau ilgiau nei metus.

Pabandykite nustatyti skirtumą tarp valiutų elgsenos pateiktuose pavyzdžiuose – ir jūs savarankiškai atrasite vieną iš valiutų elgesio dėsningumų naujienų metu, naudojamą prekybos sistemoje Masterforex-V.

 

Fundamentalioji analize

Fundamentalioji analize

 

2 pavyzdys. Palūkanų normos kėlimas Didžiojoje Britanijoje 2007. 10.05  0.25% procentiniais punktais. Normą padidino, o svaras pakilo nuo 1.9848 iki 1.9908 ir staigiai nukrito. Atkreipkite dėmesį į svaro kritimą naujienų metu ir sekančią dieną. Vargu ar metodas „pirk gandus“ čia suveikė.

Galiausiai ir gandas apie palūkanų normos kėlimą Didžiojoje Britanijoje, ir šio fakto patvirtinimas privedė prie svaro kritimo per kelis šimtus punktų.

 

Fundamentalioji analize

 

Galime padaryti išvadą, kad Kijanicos ir E. Naiman siūlomos metodikos labai stipriai atsilieka nuo realybės ir pritaikymo prekyboje Forex rinkoje

 

Kur yra metodo „pirk gandus, parduok faktus“ klaidų šaknys? Masterforex-V prekybos sistemos analizė

 

Metodas „pirk gandus, parduok faktus“ teisingas tik dalinai (50% atvejų).

Ar galima tikėtis daugiau iš metodikos, kuri:

 • būdama „paslaptimi“, yra žinoma visiems pasaulio treideriams;
 • brukama visuose Forex apmokymuose, rengiamuose dilingo centrų, ir pagal kurią ruošiamos būsimos tų pačių dilingo centrų aukos – treideriai naujokai?

Iškyla dėsninga dilema:

 1. Arba metodika „pirk gandus, parduok faktus“ – teisinga, tuomet kyla logiškas klausimas – KAIP  99% pasaulio treiderių, ja naudodamiesi, praranda savo pinigus?
 2. Arba ji teisinga tik iš DALIES. Tuomet visiškai aišku, kodėl tiek daug pavyzdžių:
  • patvirtinančių metodikos „pirk gandus, parduok faktus“ teisingumą (iš Forex klasikų knygų ir straipsnių);
  • rodančių metodikos „pirk gandus, parduok faktus“ neišbaigtumą, kai naujienos „atidirbamos“ keliomis dešimtimis punktų ir po to seka staigus kelių šimtų punktų apsisukimas su stopų išmušimu (žr. pavyzdžius aukščiau).

Atitinkamai, pagrindiniu klausimu tampa DĖSNINGUMŲ supratimas – KADA ir KAIP metodika „pirk gandus, parduok faktus“ veikia Forex rinkoje, o kada ne.

Šių valiutos judėjimo naujienų metu dėsningumų klasikai neturi:

 1. Nei techninės Forex rinkos analizės (jų principas – kaina apima viską - iškelia naujienas į pagrindinę vietą valiutos kurso formavime, taip nuslepiant jų techninės analizės silpnybes)
 2. Nei fundamentalios Forex rinkos analizės –
  1. Ilgalaikių prognozių šalininkams atskirai paimta naujiena yra tik menkniekis, kurį reikia analizuoti kartu su buvusio statistinio trendo dinamika, tik kartu su kitais pasirinktos šalies makroekonomikos indikatoriais, darant lyginamąją ekonominės ir politinės situacijos skirtingose šalyse analizę.
  2. Geresnių naujienų nei buvo prognozuota šalininkams – aiškus prieštaravimas su realia Forex prekyba.
  3. Metodikos „pirk gandus, parduok faktus“ mėgėjams – toks didelis skaičius judėjimo variantų, kad, jam PASIBAIGUS, galima bet ką išanalizuoti, kaip „dėsningą ir logišką“.

Šią knygos dalį galima aptarti atviroje Masterforex-V Akademijos forumo dalyje

Masterforex-V Akademijos naujienos

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas youtube=17IKgvJscDE 30 stebuklingų minučių per dieną. Arba kaip suspeti gyventi pilnavertį gyvenimą ir lygiagreičiai užsiimti Forex prekyba?... Skaityti daugiau...

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas.

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas. youtube=kvbVIHuUhOk Viena iš pagrindinių Forex naujokų problemu yra iliuzijos, kurios pagamina begalę neteisingų įpročių pradiniame Forex naujoko vystymosi etape. Tai... Skaityti daugiau...

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad)

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad) youtube=AEm2U2wpTT8 Šiame video pristatyta Forex valiutų porų AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD apžvalga ir Forex prekybos atskaitos taškai remiantis Masterforex-V... Skaityti daugiau...