I Masterforex-V knyga

Čartizmas - klasikinės techninės analizės aklavietė. Išeitis iš šios aklavietės, surasta prekybos sistemoje Masterforex-V

Pirmieji klasikinės techninės analizės (TA) algoritmo elementai:

1.   Treidingo TA klasikai (Murphy, Shwageris, Elderis, Luka, Naimanas ir kt.) nerado trendo perėjimo į fletą ir atgal mechanizmo (aiškių kriterijų).

2.   To pasekoje – TA algoritmas buvo apsunkintas teorija apie taip vadinamą besiplečiantį fletą, parodantį:

 • kaip tikrąjį fleto lygio pramušimą ir trendo pradžią,
 • taip ir netikrą pramušimą su treiderių atidėtų orderių užgrobimu ir sugrįžimu atgal į fletą.

3.   TA klasikai tik konstatavo tikro ir netikro fleto lygio pramušimo problemos egzistavimą, tačiau taip ir nesugebėjo jos išspręsti, nurodydami vienintelį filtrą (sandėrių tūrį), kuris gali padėti atskirti tikrąjį pramušimą nuo netikro.

4.   Šio rodiklio - sandėrių tūrio - Forex rinkoje nėra.

Dėl to gaunasi uždaras ratas.

 

Iškyla dėsningas klausimas – kaip, esant tokiam klibančiam fundamentui, TA klasikai (Merfis, Elderis, Švageris, Luka, Naimanas, Kanas ir kt.):

1. Sugebėjo išsisukti ir parašyti šimtus savo knygų puslapių, sukurdami neva jų suformuoto naujo mokslo iliuziją – treidingo techninę analizę (kurią naudodami, pralošinėja 99% treiderių pasaulyje).

2. Ko verta teorija, kurioje kiekviena pradinė aksioma iššaukia dideles abejones (kaip ir praktinės šio „mokslo“ rekomendacijos, kurių pagrindu pralošinėja 99% treiderių pasaulyje).

 

TA klasikai surado originalią išeitį – čartizmą, kuris tapo logine aklaviete ir riebiu tašku, užbaigiančiu šią treidingo klasikinės TA kryptį.

 

Klasikinės techninės analizės algoritmas

 

Čartizmo esmė – treidingo klasikai terminale ieško trendo apsisukimo ir pratęsimo figūrų, kurioms baigiantis (!) jie daro išvadas apie trendo apsisukimą ar pratęsimą.

Čartizmo priežastys glūdi:

1. Nesugebėjime surasti judėjimo pratęsimo ir jo  apsisukimo algoritmo judėjimo METU ir, atitinkamai, trendo perėjimo į fletą ir atgal on-line režimu mechanizmo nesupratime;

 2. To pasekoje, NIEKAS iš klasikų on-line režimu negali pasakyti, kad:

 • DABAR vyksta trendo apsisukimo figūros formavimasis, aiškiai nurodyti,  KUR dabar prasidės apsisukimas, esant tokio tai lygio pramušimui;
 • DABAR vyksta trendo pratęsimo figūros formavimasis, atitinkamai, būtina (ir kur būtina) atidaryti sandėrį ankstesnio trendo kryptimi.

3. Dėl šių problemų neišsprendžiamumo, niekas iš klasikų negali sintezuoti skirtingų periodų trendų tarpusavyje, pavyzdžiui:

 • Impulsas m15 = 3-ia banga 3-ioje h1 bangoje, trečios h4 bangos  (atitinkamai, ilgalaikio sandėrio atidarymas,  apytiksliai nuo keleto dienų iki keleto savaičių trukmės, su aiškiu suvokimu to, kuriame stipraus trendo etape valiutos yra ŠIUO metu);
 • Arba judėjimas m15 = banga C 4-oje h1-4 bangoje, atitinkamai, ieškome taško, kuriame BŪTINA uždaryti trumpalaikę poziciją, atidarytą prieš einamąjį h1 trendą, ir po to atidarome poziciją einamojo Vidutinio periodo trendo h1-4 kryptimi su 5-tos h1-4 bangos paėmimo tikslu.

4. Vietoje šito, visa klasikinė TA yra pagrįsta daugybės trendo apsisukimo ir pratęsimo figūrų ieškojimu ISTORIJOJE, be aiškaus supratimo, kaip šios figūros formuojasi on-line režimu (kaip ir kur išsidėsčiusi vienų figūrų perėjimo į kitas plonytė riba).
 

Čartizmo pasekmės Murphy, Elderio, Lukos, Naimano, Shwagerio, Borsellino ir kitų klasikų darbuose

Labai svarbu yra suprasti Murphy, Elderio, Lukos, Naimano, Shwagerio  ir kt. čartistų treidingo analizės logiką. Kad eiti toliau, būtina:

 • Aiškiai suprasti JŲ prekybos analizės logiką;
 • Objektyviai matyti JŲ rinkos analizės stipriąsias ir silpnąsias puses;
 • Pakeisti  jų analizės ir prekybos algoritmo silpnąsias grandis, t.y., ištaisyti jų klaidas, spragas ir neišspręstas mįsles bei išmokti stabiliai uždirbinėti pelną.


Čartizmo logika.

Dėl ko Naimanas pataria atidarinėti sandėrius jau įpusėjus trendui? Arba kaip galvos/pečių figūra tampa ne apsisukimo, o trendo pratęsimo figūra, ir gali nuvesti prie nuostolių.

Primenu, Naimanas rašė:

Trendo gyvenimo pradžios jūs galite nesuspėti atpažinti, tačiau tai ir nėra svarbiausia. Daug svarbiau papulti bent (!) į trendo vidurį, kuris spekuliacinio įkarščio metu paprastai  yra daug pelningesnis, nei trendo pradžia.

Klausimas: kodėl  Naimanas pataria atidarinėti sandėrius jau įpusėjus trendui, kartais praleidžiant net tūkstančius punktų.

Atsakymas: todėl, kad:

 • Naimanas, kaip ir visi čartistai, nemato trendo apsisukimo ir pratęsimo algoritmo;
 • „naujo trendo viduryje“  pasibaigs vienos iš trendo apsisukimo figūrų formavimasis, kas reikš, čartistų požiūriu,  naujo trendo pradžią.

Tokio „mokslinio“ Naimano požiūrio ir visos jo TA teorijos pasekmių nekomentuosiu. Tikiuosi, visiems ir taip viskas aišku (trendo pradžia ir pabaiga – nežinomi, „daug svarbiau papulti bent į trendo vidurį“).

Prie ko tokia Naimano treidingo TA čartistinė  logika gali privesti praktikoje.

 

Eriko Naimano knygos pavyzdys

 

Naimanas negali suprasti savo klaidos, kadangi „galvos/pečių“ figūra, jo požiūriu, susiformavo (žr. šios figūros modelį  paveikslo apačioje), ...tačiau vietoje trendo apsisukimo figūros, „galvos/pečių“ modelis tapo trendo pratęsimo figūra.

Nonsensas,  kuris reguliariai vyksta Forex rinkoje.

Ką daryti?

Jeigu teorija prieštarauja praktikai, išeitis viena – būtina keisti teoriją, sąžiningai ir atvirai parašant, kad:

a) Senoji treidingo techninės analizės čartistinės krypties teorija Elderio, Murphio, Shwagerio, Lukos, Naimano ir kt. darbuose paseno ir yra nuostolinga.

b) Būtina sukurti naują treidingo techninės analizės  teoriją , kuri:

 • Aprašys valiutinių porų judėjimo algoritmą (vietoje laukimo ir tikėjimosi, kad susiformuos apsisukimo modelis arba jis nesusiformuos);
 • Ištaisyti paties čartizmo klaidas (kai trendo apsisukimo modelius čartistai braižo klaidingai, nesuprasdami apsisukimo algoritmo, glūdinčio šiose figūrose. Pavyzdžiui, galvos/pečių paveikslą, kaip apsisukimo modelį, Naimanas nubraižė neteisingai).

Jeigu suprantama čartizmo esmė, atkreipkite dėmesį į Naimano, kaip tipinio čartisto, logiką, analizuojant jam savo paties klaidą.

 • Vietoje to, kad išeiti iš čartizmo rėmų (paieškoti atsakymo į klausimus, KAIP, KODĖL ir KADA APSISUKIMO modelis realioje prekyboje tampa trendo PRATĘSIMO modeliu);
 • Naimanas pasiliko čartizmo rėmuose ir padarė išvadą, prieštaraujančią sveikam protui. „Geriausias sprendimas tada, - rašo Naimanas, - buvo arba palaukti (!) situacijos išaiškėjimo, arba surasti kitus (?) patvirtinančius signalus“.


Masterforex-V komentarai apie tipinę čartistinę Eriko Naimano klaidą

Naimano nagrinėtos klaidos šaknys glūdi čartizme – čartistinių trendo pratęsimo ir apsisukimo figūrų paieškoje, vietoje judėjimo algoritmo šiose figūrose ieškojimo (tame yra principinis skirtumas tarp prekybos sistemos Masterforex-V ir kitų treidingo prekybos sistemų).

a) Kai Jūs nežinote Forex rinkos valiutinių porų judėjimo algoritmo – Jūs elgiatės kaip Naimanas ir kiti čartistai: LAUKIATE IR BURIATE, bus apsisukimas ar jis neįvyks ir susiformuos trendo PRATĘSIMO figūra (paveiksle jis rašo apie daugybę anoniminių treiderių, praradusių savo pinigus) – ir kad tų treiderių klaida buvo tame, kad reikėjo(!)  dar (!) palaukti (!) situacijos(?) paaiškėjimo(?).

 • Primenu, Naimanas parodė d1  grafiką, keletą mėnesių tęsiasi judėjimas žemyn (korekcija arba 1-ma naujo trendo banga žemyn, - kuris iš šių dviejų variantų – tuo metu nebuvo aišku). Naimanas praleido visą (!) kritimą ir tik pačioje apačioje (kai, jo nuomone, susiformavo galvos/pečių figūra), nusprendė atidaryti sell.
 • Naimanas nemato nei vieno apsisukimo, nei judėjimo jėgos kiekviename apsisukime, nei jo reikšmės einamajam trendui (grafikas d1, kritimas tęsėsi minimum keletą mėnesių), ir tik pačioje meškų trendo pabaigoje (!) (jei spręsti pagal Naimano komentarus piešinyje), jis atidarė sell sandėrį, kai JAU buvo suformuota galvos/pečių figūra (apsisukimo figūra, pripažinta visų pasaulio čartistų nuo Shwagerio, Elderio iki Naimano).
 • Kuo tai gresia treideriui, tikiuosi, suprantama. 99% treidingo techninės analizės čartistinės krypties pasekėjų praranda savo depozitus.
 • Kiekvienas treideris, nenorintis kartoti čartistinių Naimano, Elderio, Lukos ir kitų šios krypties atstovų klaidų, privalo atsikratyti čartistinio stereotipo.

b) Kai Jūs žinote ir matote judėjimo algoritmą – Jūs einate kartu su rinka kaip prekybos sistemoje Mastreforex-V, kaip, pavyzdžiui, apsisukimo figūroje, suvokdami:

 • Kiekvieną šio apsisukimo žingsnį,
 • Apsisukimo patvirtinimo tašką,
 • Apsisukimo atmetimo tašką (t.y., figūros galva/pečiai tapimą trendo pratęsimo, o ne apsisukimo  figūra, kaip tai parodyta Naimano paveiksle);
 • Įvairių periodų apsisukimų sintezę.

Pastaba: kiekvienas judesys šiame paveiksle labai paprastas, logiškas ir dėsningas, jeigu Jūs  žinote trendo apsisukimo ir pratęsimo algoritmą. Akademijos Mastreforex-V naujokai, kuriems žinomi PS Masterforex-V algoritmo pagrindai, be vargo susidorojo su šia užduotimi, kai buvo paprašyti savarankiškai išnagrinėti kiekvieną Naimano paveikslo valiutinės poros USDJPY d1 periodo žingsnį.


Prekybos sistemos Masterforex-V algoritmo pritaikymas valiutų judėjimo, nesuprantamo Erikui Naimanui, paaiškinimui

 

Tiems, kas mokosi Masterforex-V Akademijoje, toliau yra duodamos užuominos trendo apsisukimo ar pratęsimo algoritmo suradimui:

1. Apsisukimo į bulių trendą paieška. Supratus jo pradžią (netgi ribotoje Naimano paveikslo erdvėje), bus galima suprasti ir likusį judėjimą, tame tarpe ir sell atidarymo absurdiškumą juodame apskritime, nupieštame paties Naimano.

 

Eriko Naimano knygos pavyzdys

 

1 apskritime  – pagal prekybos sistemos Masterforex-V algoritmą:

a) Baigėsi ankstesnioji meškų banga;

b) Buvo pramuštas lygis, kuris vadinamas MF pivotu (treiderio užduotis –   kiekvienos korekcijos metu aiškiai matyti šį lygį ir suvokti, kad:

 • Šio lygio nepramušimas – tai paprasta korekcija, kaip trendo pratęsimo modelis;
 • Pramušimas – staigaus apsisukimo galimybė, ESANT patvirtinimui (sintezėje su kitais binariniais dėsningumais).

c) Klausimai:

 • Kokio lygio pramušimas korekcijos metu GALI sukelti viso trendo apsisukimą?
 • KAS yra šio apsisukimo patvirtinimas Vidutinio periodo bulių trende po MF pivoto pramušimo?
 • Kodėl šis Vidutinio periodo bulių trendas laikomas „trumpu“ su būtinu buy sandėrių  uždarymu?
 • Kur, Jūsų  manymu, bus šio Vidutinio periodo bulių trendo pabaigos taškas?

 

Naimanas

 

2 apskritimas – kadangi 1-mas bulių Vidutinio periodo trendas yra „trumpas“ su būtinu buy sandėrių uždarymu, po jo būtinai seka judėjimas į priešingą pusę. Klausimai:

 • Kas parodo šio DĖSNINGO judėjimo žemyn pradžią (atidarome sell sandėrius)?
 • Kokie yra šio Vidutinio periodo meškų trendo tikslai?
 • Kokią reikšmę ILGALAIKIAM d1 trendui (Naimano paveiksle) turėjo šis VIDUTINIO periodo judėjimas žemyn?

 

Erikas Naimanas 

 

3 apskritimas.

 • „ilgų“ sandėrių atidarymas Vidutinio periodo bulių trendo kryptimi. Kas  yra šio „ilgo“ Vidutinio periodo trendo trendo patvirtinimas?
 • Kodėl šis Vidutinio periodo bulių trendas yra ilgesnis už pirmą Vidutinio periodo trendą?
 • Kaip Jūs eisite su rinka, kad nesuklystumėte, atpažindami šio trendo pabaigą (žr. stiprias korekcijas žemyn)?

 

Erikas Naimanas
 

4 apskritimas ir juodas Naimano apskritimas.

 • Po ilgų sandėrių buy uždarymo eina judėjimas žemyn
 • Kodėl apsisukimas įvyko 4-tame apskritime, bet neįvyko iki jo, stiprių korekcijų žemyn metu?
 • Kodėl juodame apskritime būtina uždaryti sell (o ne atidaryti sell, kaip tai daro Naimanas arba „daugybė treiderių“, apie kuriuos jis rašo)?
 • KUR atidaryti buy juodame Naimano apskritime? Kur dėti stopus ir kodėl lockas-užraktas ŠIOJE situacijoje daug naudingesnis už stopą?

 

Erikas Naimanas

 

Kodėl būtent taške „B“  sprendėsi ILGALAIKIO periodo bulių trendo d1 likimas:

 • Tiktai ČIA (o ne juodame Naimano apskritime) galėjo įvykti ilgalaikio trendo d1 apsisukimas
 • Trendo apsisukimo ir pratęsimo kriterijus (suraskite modelį, kuris patvirtino trendo PRATĘSIMĄ, o NE jo apsisukimą).

Aukščiau yra duotos užuominos.

Jeigu jos Jums nesuprantamos ir Jūs nematote kiekvieno apsisukimo algoritmo ir Trumpalaikio, Vidutinio ir Ilgalaikio trendų sintezės (tame tarpe, ir kur jis galėjo įvykti) bei kiekvienos impulso ir korekcinės bangos pratęsimo algoritmo šiame paveiksle, Jūs prarasite savo depozitą, atidarydami sandėrius jau pačioje judėjimo pabaigoje, kaip tai padarė Naimanas.

Judėjimo algoritmo suradimas PREKYBOS METU yra žymiai sudėtingesnis, negu istorijoje.

Šios problemos sprendimui ir yra sukurta daugiau nei 4 metus egzistuojanti Masterforex-V akademija, kuri leidžia:

 • Ne tik apmokyti naujokus,
 • Bet ir apskaičiuoti kiekvieną Forex rinkos judėjimą ir matyti bet kokį apsisukimą, aiškiai suprantant jo tikslus ir reikšmę aukštesniems periodams,
 • Gauti  užuominas on-line režimu prekybos metu iš patyrusių treiderių,
 • Atidaryti tikras prekybos sąskaitas tik tada, kai Jūs be klaidų praeisite keletą h1-4 trendo apsisukimų ir paimsite pelną nuo kiekvieno iš jų.

 
Atsakymai į šioje dalyje užduotus klausimus – Masterforex-V Akademijos uždarame forume, FAQ dalyje Treidingo TA ir BA klasikų čartizmas ir jų neišspręstų mįslių sprendimas per PS MF algoritmą.


Čartizmo elementai ir jų pasekmės Elderio, Shwagerio, Lukos ir kt. klasikų techninėje analizėje

 

Kodėl Kornelijus Luka pagrindė absurdišką sandėrių atidarymo po besiplečiančio trikampio  pramušimo teoriją?  Praktikoje  tai reiškia - praleisti šimtus naujo trendo punktų (o kartais ir tūkstančius punktų volatiliose porose, tikintis paimti dar 100% nuo praėjusio judėjimo).

Kai supranti, kad K.Lukai yra nesuprantamas judėjimo algoritmas, atsakymas paprastas. Kadangi ilgalaikiai trendai nesikeičia patys savaime, o K.Luka, kaip ir Naimanas, nemato trendo perėjimo į fletą ir atvirkščiai algoritmo, atitinkamai, pasak jo logikos, jeigu trendas tęsėsi šimtus-tūkstančius punktų, yra tikimybė, kad jis nesibaigs ir tęsis toliau. Tuo būdu galima paimti profitą  iš „vidurio trendo“.

1. Kodėl Aleksandras Elderis rašo, kad „Dauguma (?) prasiveržimų iš kainų koridoriaus – netikri“. Elderis yra dirbantis treideris. Jo knygose, atidžiai jas skaitant, galima aptikti daugybę jo naudojamų sėkmingos prekybos paslapčių (dalis jų – tik užuominos). Elderio prekybos sistemai bus paskirta keletas knygos dalių, su detalia jo sistemos stipriosios ir silpnosios pusės analize  

     Masterforex-V techninės analizės požiūriu. Tam, kad:

 • Pasinaudoti stipriosiomis Elderio prekybos sistemos grandimis,
 • Patobulinti arba pakeisti silpnąsias Elderio prekybos sistemos grandis.

Šiame skyriuje tik paliesime keletą klausimų apie neigiamą čartizmo įtaką Elderio prekybos sistemai.

a)  Kad suprastumėte sėkmingos Elderio prekybos paslaptis – atsakykite į klausimus:

 • Į kurią trendo pusę šie prasiveržimai „daugumoje atvejų – netikri“?
 • Koks yra divergencijos vaidmuo Elderio sistemoje?
 • Kokius filtrus naudoja Elderis papildomai prie divergencijos?
 • Kam Elderiui „3 ekranai“ – 3 grafikai einamosios rinkos analizei ir jos padalijimui į ilgajį, vidutinį ir trumpalaikį trendus (kiti klasikai prekiauja tik viename periode)?
 • Kur yra „3 ekranų“ trūkumai ir kodėl prekybos sistemoje Masterforex-V jų yra 7-8?  Kokius „3 ekranų“ trūkumus turi pašalinti kiti periodai? Kaip sintezuoti periodus tarpusavyje, aiškiai suprantant  on-line režimu, kokia pobangė kokioje bangoje eina , kai Jūs einate kartu su rinka?

b)  Kad suprastumėte Elderio prekybos sistemos trūkumus, pateiksime keletą tezių:

 • Elderis naudoja statistiką, kad „daugumoje atvejų prasiveržimai yra netikri“. Kokie yra likusios dalies atvejų kriterijai, kurių metu tie prasiveržimai yra tikri?
 • Bandymai pagauti korekcinės bangos maksimumą vienareikšmiškai atneš pelną (jei nedėti stopų ir laikytis Money managemento)
 • Koks yra money managemento vaidmuo šioje sistemoje?
 • Kodėl Elderio knygoje „Kaip žaisti ir išlošti biržoje. Psichologija. Techninė analizė. Kapitalo valdymas“ sėkmingo treidingo triada atrodo štai taip:
  • 1-oje vietoje – prekybos psichologija
  • 2-oje vietoje – techninė analizė
  • 3-oje vietoje – money managementas

Ši sėkmingos prekybos tvarka Elderio sistemoje - neatsitiktinė. Ji pilnai išplaukia iš jo prekybos sistemos su visais privalumais ir trūkumais, kai prekybos psichologija turi didesnę reikšmę nei techninė analizė.

Kodėl?

Užuominos – klausimai iš MF techninės analizės pagal Elderio prekybos sistemą:

a)  Kokius jo sistemos techninės analizės trūkumus turi  užmaskuoti psichologija (pagal Elderį – pirmesnė už techninę analizę) ir MM?

b)  Kodėl prekybos sistemoje MF sėkmingos prekybos sudedamųjų dalių eilės tvarka kitokia:

 • 1-oje vietoje - techninė analizė
 • 2-oje vietoje  - prekybos psichologija
 • 3-ioje vietoje – MM

 

Dviejų čartistų, Elderio ir Naimano, ginčo pavyzdys dėl trendo apsisukimo modelio „Deimantas (Diamond) – briliantas“

 

Dabar, kai suprantama TA klasikų požiūrio pirmųjų elementų logika, pasistenkite iš naujo pažvelgti į kitą trendo apsisukimo figūrą „Deimantas-briliantas“ ir Elderio bei Naimano nuomonę apie ją.

1. Kaip jie suranda trendo apsisukimo figūrą... ir pradeda trendo viduryje atidarinėti pozicijas, JAU matydami jo pradžią, bet:

 • Nesuvokdami, kur bus to trendo pabaiga,
 • KUO (nauju impulsu ar korekcija) šis trendas bus aukštesnių periodų atžvilgiu.

2. Kaip jie ginčijasi tarpusavyje vis tuo pačiu čartistiniu metodu dėl figūrų, kurios buvo ISTORIJOJE (ginčo esmė tame, kaip tas figūras pavadinti) – žr. toliau - apie Elderio ir Naimano apsisukimo modelio „Deimantas/briliantas“ vertinimų skirtumus;

3. Kaip lengvai ta pati problema išsprendžiama per techninės Masterforex-V analizės logiką.

 

deimanto-brilianto apsisukimo figura

 

E. Naimanas paveikslo komentaruose rašė vis to paties čartizmo požiūriu:

„Šį grafiką mes jau matėme, kai nagrinėjome „galvos/pečių“ figūrą. Tačiau, praėjus tam tikram (?) laikui, paaiškėjo (!!!), jog ši figūra greičiausiai (?!) panaši (?) į briliantą. Reikėjo (!!!) pardavinėti po antros (!!!) palaikymo linijos pramušimo“.

Šiame pasiūlyme (kaip ir pavyzdžiuose aukščiau apie galvos/pečių figūrą),  Erikas Naimanas vėl patvirtino visišką nekompetenciją kaip visų savo čartistinių TA  knygų , taip ir visų savo pirmtakų knygų – Murphio, Lukos, Shwagerio ir kt., užsiimančių tuo pačiu kaip ir Naimanas – figūrų paieška -  vietoje to, kad surastų judėjimo algoritmą, kurio pagalba trendo pradžioje, o ne pabaigoje galima suprasti, ar bus trendo pratęsimas ar JAU prasidėjo apsisukimas.

Suprasdami čartizmo esmę, pabandykite įvertinti „naują“ A. Elderio požiūrį į modelį Deimantas/briliantas... per  vis dar ta patį čartizmo mechanizmą.

A.Elderis rašė:

„Prasideda kaip besiplečiantis trikampis, o baigiasi kaip simetriškas trikampis. Reikia stipriai susikoncentruoti, kad jį atpažinti. Deimantas – tiesioginis Roršacho testų (Rorschach) įpėdinis dirbantiems su grafikais. Jeigu Jūs pakankamai ilgai į jį įsižiūrėsite, Jūs jį surasite, tačiau jo vertė žaidėjui – minimali. Aš pats ieškojau Briliantų, tačiau paaiškėjo, kad daugumą jų buvo cirkonio pakaitalai.“

Taigi, kuris teisus: Elderis ar Naimanas?

1. Tikiuosi suprantama, kad atsakymas į klausimą kas BUVO ISTORIJOJE (apsisukimo figūra galva/pečiai ar Deimantas/briliantas, dirbančiam treideriui neturi jokios praktinės reikšmės (prekybos istorijoje treideriai neuždirba pelno, o tik mokosi ir gauna pamokas).

2.  Taip pat detaliai išnagrinėkite KIEKVIENĄ valiutos judesį pateiktame paveiksle ir Jūs rasite atsakymus į klausimus, esant KOKIOMS sąlygoms:

 • APSISUKIMO figūra deimantas/briliantas suveikia,
 • Kokį vaidmenį šis judėjimas atlieka aukštesniuose perioduose.

3. Atsakę į šiuos klausimus, Jūs atrasite dėsningumus ir aiškiai žinosite:

a) KADA daugumoje (?) atvejų toks apsisukimas yra tik korekcija („cirkonis“, kaip rašė Elderis);

b) Kokioms KONKREČIAI sąlygoms esant, šis apsisukimas taps deimantu/briliantu aukštesniuose perioduose.


Kodėl Billas Williamsas nedirba Forex rinkoje ir nepataria ten dirbti kitiems treideriams

 

Kodėl?

Atsakę į šį klausimą, Jūs taip pat surasite stipriąsias ir silpnąsias B.Williamso prekybos sistemos puses (kaip aukščiau – Elderio).

Užuomina – tie patys čartizmo elementai (B.Williamso indikatorius MFI be prekybos tūrio yra nepanaudojamas kaip tikro/netikro lygio pramušimo užuomina).
TA ir BA klasikoje pagrindinė užuomina (stebuklų lazdelė) yra ne bangų struktūra, ne TF sintezė ir ne Fibo lygiai. Pagrindinė užuomina, patvirtinanti arba paneigianti jų banginę analizę – tai tik prekybos apimtis.

 • Be šio kriterijaus klasikinė prekybos sistema veikia tik 50/50. Jie puikiai tą supranta – žr. tą pačią fleto perėjimo į trendą problemą – kaip jos neišsprendė Elderis, Murphis, Shwageris, Luka, B.Williamsas  (plačiau -  kitose 2 knygos dalyse).

Dėl to B.Williamsas nedirba Forex rinkoje ir nepataria dirbi kitiems. Iš šio B.Williamso patarimo galima padaryti 3 išvadas:
a) B.Williamsas nepasitiki savo prekybos sistema, konkrečiai – savo Aligatoriumi, AO ir AC – be indikatoriaus MFI (sudaryto pagal apimtį, ir atitinkamai, Forex rinkoje - beprasmio).
b) Įdomi sekanti išvada – kuris iš Williamso indikatorių yra svarbiausias pačiam autoriui jo PS, priiminėjant sprendimus sandėrių atidarymui/uždarymui? Išeina, kad nei Aligatorius, nei AO.
c) Įdomi trečia išvada – pasaulyje yra šimtai puslapių, mokinančių prekiauti Forex rinkoje pagal B.Williamso Prekybos chaosą ir Naujuosius matavimus. Numanote, koks bus prekybos rezultatas, jei pats metodo autorius nežino, kaip jį panaudoti Forex rinkoje?

 
Kodėl didžioji dalis analitikų rekomenduoja analizuoti tik h4, d1 ir aukštesnius periodus? O gi todėl, kad jie nesupranta techninės analizės algoritmo logikos (trendo pasikeitimo į fletą ir atgal). Dėl to ir patarinėja nežiūrėti į „rinkos triukšmą m1, m5, m15 grafikuose, tikėdamiesi, kad trendas pasikeis, o jų pusės metų senumo prognozes visi pamirš.
Masterforex-V sistemos užuomina – valiutų judėjimo logika m1-5 perioduose tokia pati, kaip ir h4-d1.

Daugiau nei keli tūkstančiai Akademijos klausytojų iš 40 pasaulio šalių gali patvirtinti, kaip kasdieną daromi skaičiavimai ir užuominos prekybos metu on-line režime daugiau nei 4 metų laikotarpiu, visuose perioduose nuo m1-5 iki d1,w1,MN su vieno ar kelių  punktų tikslumu.

O jeigu judėjimo algoritmas analitikui nesuprantamas, jis nurašo savo nekompetenciją „rinkos triukšmui, į kurį treideriui neverta kreipti dėmesio“ , išėjusių naujienų prieštaringumui ir pan.


Treidingo pasaulio čempionas Larry Williamsas apie klasikinės techninės analizės knygų čartizmą ir apie šio metodo beprasmiškumą.

 

Manau, nėra prasmės toliau aprašinėti čartistų logiką. Vienintelis žmogus, atvirai parašęs apie šio metodo bejėgiškumą, toliau vystant treidingo klasikinę techninę analizę, buvo treidingo pasaulio čempionas Larry Williamsas. Jis rašė:

Kai mes imame vaizduoti kasdieninius kainų judesius barų pavidalu grafikuose, atsiranda jų perskaitymo problema, dažnai pagimdanti galvoje chaosą. Kainų judėjimo grafinis vaizdavimas daugelio metų bėgyje buvo „skaitomas“ žmonių, vadinančių save „čartistais“.

Ši brolija kruopščiai išstudijavo grafikų struktūras, aptiko tipines figūras ir davė joms pavadinimus, pavyzdžiui, spyglys, galva/pečiai, vimpelas, trikampis, W-pagrindas, M-viršūnė ir kt.

Buvo manoma, kad šios figūros atspindi paklausos ir pasiūlos kovą. Vienos figūros nurodo, kad reikia parduoti, kitos – kad pirkti. Sukrečianti medžiaga, bet – klaidinga.

Čartistai ėmė vadintis „techniniais analitikais“, priversdami burti iš grafikų kompiuterius. Kompiuteriai padarė čartistus solidesniais, padėjo jiems atrodyti respektabiliais, panašiais į mokslininkus. Ir iš tikro, atsirado daugybė knygų su pavadinimais „Naujasis mokslas“, „Mokslinis požiūris į...“ ir pan. Ar gi yra nors kiek tikro mokslo šioje beprotybėje? Atvirai sakant, aš manau, kad ne.

Pasistenkite šių aukščiau išsakytų tezių pagrindu suvokti čartizmo pasekmes.

Paskutinių 20 metų bėgyje:

 1. Visi TA klasikai – Shwageris, Elderis, Naimanas, Kanas, Luka ir kiti vaikšto tuo pačiu uždaru ratu, kartodami vienas paskui kitą tas pačias mintis apie treidingo techninę analizę:
  • Apie trendo apsisukimo ir pratęsimo figūras;
  • Naujų figūrų ir modelių paiešką (keista, kad niekas iš jų nesurado apsisukimo modelio su 4-5 ir daugiau viršūnių – šias figūras taip pat galima surasti grafike, už tai Murphio figūros „lėkštelė“ arba „suapvalinto viršūnės ir pagrindo“ modelio Forex rinkoje būti negali);
  • Apie įvairius trikampių tipus ir t.t. ir pan.
 2. Visi treideriai, dirbantys pagal jų prekybos sistemas, praranda savo depozitus visose pasaulio šalyse su 99% tikimybe.
 3. Kodėl visi TA klasikai rašo apie tai, kad JŲ techninė analizė gali būti naudojama tik aukštuose perioduose ir kodėl Larry Williamsas sugebėjo tapti pasaulio čempionu, pirmas panaudodamas KITOKĮ požiūrį į smulkius periodus (m15);
 4. Prekybinių depozitų praradimo dėsningumais yra pagrįsta visas dilingo centrų ir brokerių darbo sistema. Jų audringas augimas pagrįstas treiderio dėsningo pralošimo  99 kartus iš 100 faktu. Likusiam 1% treiderių brokeriai Forex rinkoje gali panaudoti:
  • Kaip legalius hedžinimo metodus,
  • Taip ir antiįstatymiškus metodus (stopų numušimas, pelno neišmokėjimas ir pan.)  Apie absoliutų treiderio ir DC nesaugumą juridinių santykių atžvilgiu arba paprasčiausią treiderio uždirbto pelno neišmokėjimą skaitykite http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...=4913&st=0
 5. Iš šio dėsningumo logiškai išsivysto šalutinis Forex biznis:
 • Begalinė analitikų, duodančių savo prognozes,  gausa (įsivaizduokite naujoką, kuris skaito dešimtis analitinių apžvalgų, prieštaraujančių viena kitai);
 • Tūkstančių skirtingų patarėjų ir automatinių prekybos sistemų (be judėjimo algoritmo supratimo ir išaiškinimo);
 • Naujokų apmokymas treiderių kursuose, remiantis vis tomis pačiomis čartistinės krypties knygomis su visų jų klaidų atkartojimu.


Kodėl Eriko Naimano knygos paveiksle pavaizduota apsisukimo figūra „galva/pečiai“ yra neteisinga:

 

Kai suprasite judėjimo algoritmą – Jūs, skirtingai nei čartistai, be vargo galėsite:

 • Dirbti kaip apsisukimo modelio VIDUJE, taip ir jam PASIBAIGUS (esant jo atmetimui arba patvirtinimui);
 • Matysite trendo apsisukimo ir pratęsimo figūras tokias, kokios jos yra, o ne tokias, kokias jas įsivaizduoja šios TA krypties atstovai.

Čartizmo paradoksas ir aklavietė susideda iš to, kad dauguma treidingo techninės analizės klasikų NEŽINO trendo apsisukimo ir tęsimo figūrų DETALIŲ (kurių jie laukia sandėrių atidarymui naujo trendo VIDURYJE).

Iš naujo pažvelkite į apsisukimo modelio „galva/pečiai“ paveikslą iš Eriko Naimano knygos.

Suraskite čartisto Naimano klaidas. Kodėl trendo  APSISUKIMO modelis negali būti toks, kokį schematiškai vaizduoja Naimanas (dėl to jis pamatė galvos/pečių figūrą ten, kur jos nėra)?

 

Erikas Naimanas

 

Po to nupieškite TIKRO apsisukimo modelio „galva/pečiai“ piešinuką ir atsakykite į klausimą – kodėl, pasibaigus TOKIAM „galvos/pečių“ modeliui (kokį pavaizdavo Naimanas – raudoname apskritime):

 • Būtina atidaryti buy sandėrį, o ne sell?
 • Kur atidaryti buy sandėrį?
 • Kur dėti stopą?

Kodėl vietoje stopo geriau dėti lock-užraktą?

 

Masterforex-V techninės analizės algoritmo sudarymo principai

 

 1. Trendo apsisukimo algoritmo suradimas (yra apsisukimo figūra, vienoda visose klasikinėse trendo apsisukimo figūrose ir visuose treidingo bangų analizės modeliuose, neaprašyta niekur literatūroje);
 2. Periodų sintezė nuo m1 iki d1 ir w1;
  1. Apsisukimas m1 = aukštesnio trumpalaikio periodo m5-15 impulsinė arba korekcinė banga;
  2. Apsisukimas m5-15 = vidutinio periodo trendo h1 impulsinė arba korekcinė banga;
  3. Apsisukimas h1 = vidutinio periodo trendo h4 impulsinė arba korekcinė banga;
  4. Apsisukimas h4 = ilgalaikio periodo trendo d1 impulsinė arba korekcinė banga;
 3. Judėjimo logika  (algoritmas) – vienoda visuose perioduose:
  • Kaip trumpalaikiame trende m1-5 (rinkos triukšmas)
  • Taip ir trumpalaikiuose trenduose m15-30
  • Taip ir vidutinio periodo trenduose h1-4
  • Taip ir ilgalaikio periodo trenduose d1 ir aukščiau
 4. Todėl Masterforex-V Akademijoje specialiai treniruojamasi:
  • Iš pradžių išmokti on-line režimu nustatyti apsisukimus m1-5 perioduose ir pamatyti griežtą šio judėjimo logiką,
  • Tik po to pereiti į aukštesnius periodus m15-30, ir dar vėliau – į vidutinį h1-4 ir ilgalaikį d1-w1 periodą.
 5. Masterforex-V techninė analizė yra universali:
  • Ji panaudojama visose Forex rinkos porose (GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY,GBPJPY, EURJPY, AUDJPY, NZDJPY  ir kt.);
  • Panaudojama visuose perioduose (ir standartiniuose, ir nestandartiniuose, kurių neduoda MT4);
  • Daugiau nei 4 metai testuojama ir naudojama Masterforex-V Akademijoje daugiau nei kelių tūkstančių klausytojų iš 40 pasaulio šalių;
  • Daugelis Akademijos klausytojų ne vieną kartą tapo visokiausių konkursų ir turnyrų nugalėtojais, viešai padidindami savo depozitus dešimtimis ir šimtais kartų per labai trumpą laiką http://masterforex-v.org/konkurs.htm

 

Kiti treidingo techninės analizės elementai

 

Prieš pereinant prie sekančios knygos dalies skaitymo, pasistenkite suprasti:

 • Šios krypties treidingo TA beviltišką logiką (čartizmas Murphy, Shwagerio, Elderio, Lukos, Naimano ir kt. darbuose);
 • Naujų treidingo TA krypčių atsiradimo dėsningumą. Krypčių, žengusių žingsnį į priekį čia aprašytos krypties atžvilgiu (pagalvokite, kas tai per kryptys? Atsakymas bus sekančiose knygos dalyse);
 • Šios naujos treidingo TA kryptys taip pat netapo šventu Graliu. Pagalvokite, kodėl?

 

Klasikinės techninės analizės algoritmas

 

Šią knygos dalį galima aptarti atviroje Masterforex-V Akademijos forumo dalyje

Masterforex-V Akademijos naujienos

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas youtube=17IKgvJscDE 30 stebuklingų minučių per dieną. Arba kaip suspeti gyventi pilnavertį gyvenimą ir lygiagreičiai užsiimti Forex prekyba?... Skaityti daugiau...

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas.

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas. youtube=kvbVIHuUhOk Viena iš pagrindinių Forex naujokų problemu yra iliuzijos, kurios pagamina begalę neteisingų įpročių pradiniame Forex naujoko vystymosi etape. Tai... Skaityti daugiau...

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad)

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad) youtube=AEm2U2wpTT8 Šiame video pristatyta Forex valiutų porų AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD apžvalga ir Forex prekybos atskaitos taškai remiantis Masterforex-V... Skaityti daugiau...