Antros Masterforex-V Akademijos nemokamos knygos dešimtos dalies turinys

Pirmieji klasikinės techninės analizės (TA) algoritmo elementai:

1.   Treidingo TA klasikai (Murphy, Shwageris, Elderis, Luka, Naimanas ir kt.) nerado trendo perėjimo į fletą ir atgal mechanizmo (aiškių kriterijų).

2.   To pasekoje – TA algoritmas buvo apsunkintas teorija apie taip vadinamą besiplečiantį fletą, parodantį:

 • kaip tikrąjį fleto lygio pramušimą ir trendo pradžią,
 • taip ir netikrą pramušimą su treiderių atidėtų orderių užgrobimu ir sugrįžimu atgal į fletą.

3.   TA klasikai tik konstatavo tikro ir netikro fleto lygio pramušimo problemos egzistavimą, tačiau taip ir nesugebėjo jos išspręsti, nurodydami vienintelį filtrą (sandėrių tūrį), kuris gali padėti atskirti tikrąjį pramušimą nuo netikro.

4.   Šio rodiklio - sandėrių tūrio - Forex rinkoje nėra.

Dėl to gaunasi uždaras ratas.


Skaityti daugiau
   

Primenu, Naimanas rašė:

Trendo gyvenimo pradžios jūs galite nesuspėti atpažinti, tačiau tai ir nėra svarbiausia. Daug svarbiau papulti bent (!) į trendo vidurį, kuris spekuliacinio įkarščio metu paprastai  yra daug pelningesnis, nei trendo pradžia.

Klausimas: kodėl  Naimanas pataria atidarinėti sandėrius jau įpusėjus trendui, kartais praleidžiant net tūkstančius punktų.

Atsakymas: todėl, kad:

 • Naimanas, kaip ir visi čartistai, nemato trendo apsisukimo ir pratęsimo algoritmo;
 • „naujo trendo viduryje“  pasibaigs vienos iš trendo apsisukimo figūrų formavimasis, kas reikš, čartistų požiūriu,  naujo trendo pradžią.

Tokio „mokslinio“ Naimano požiūrio ir visos jo TA teorijos pasekmių nekomentuosiu. Tikiuosi, visiems ir taip viskas aišku (trendo pradžia ir pabaiga – nežinomi, „daug svarbiau papulti bent į trendo vidurį“).


Skaityti daugiau

Tiems, kas mokosi Masterforex-V Akademijoje, toliau yra duodamos užuominos trendo apsisukimo ar pratęsimo algoritmo suradimui:

1. Apsisukimo į bulių trendą paieška. Supratus jo pradžią (netgi ribotoje Naimano paveikslo erdvėje), bus galima suprasti ir likusį judėjimą, tame tarpe ir sell atidarymo absurdiškumą juodame apskritime, nupieštame paties Naimano.

 

Eriko Naimano knygos pavyzdys

 

1 apskritime  – pagal prekybos sistemos Masterforex-V algoritmą:

a) Baigėsi ankstesnioji meškų banga;

b) Buvo pramuštas lygis, kuris vadinamas MF pivotu (treiderio užduotis –   kiekvienos korekcijos metu aiškiai matyti šį lygį ir suvokti, kad:


Skaityti daugiau

Kodėl Kornelijus Luka pagrindė absurdišką sandėrių atidarymo po besiplečiančio trikampio  pramušimo teoriją?  Praktikoje  tai reiškia - praleisti šimtus naujo trendo punktų (o kartais ir tūkstančius punktų volatiliose porose, tikintis paimti dar 100% nuo praėjusio judėjimo).

Kai supranti, kad K.Lukai yra nesuprantamas judėjimo algoritmas, atsakymas paprastas. Kadangi ilgalaikiai trendai nesikeičia patys savaime, o K.Luka, kaip ir Naimanas, nemato trendo perėjimo į fletą ir atvirkščiai algoritmo, atitinkamai, pasak jo logikos, jeigu trendas tęsėsi šimtus-tūkstančius punktų, yra tikimybė, kad jis nesibaigs ir tęsis toliau. Tuo būdu galima paimti profitą  iš „vidurio trendo“.


Skaityti daugiau

Dabar, kai suprantama TA klasikų požiūrio pirmųjų elementų logika, pasistenkite iš naujo pažvelgti į kitą trendo apsisukimo figūrą „Deimantas-briliantas“ ir Elderio bei Naimano nuomonę apie ją.

1. Kaip jie suranda trendo apsisukimo figūrą... ir pradeda trendo viduryje atidarinėti pozicijas, JAU matydami jo pradžią, bet:

 • Nesuvokdami, kur bus to trendo pabaiga,
 • KUO (nauju impulsu ar korekcija) šis trendas bus aukštesnių periodų atžvilgiu.

2. Kaip jie ginčijasi tarpusavyje vis tuo pačiu čartistiniu metodu dėl figūrų, kurios buvo ISTORIJOJE (ginčo esmė tame, kaip tas figūras pavadinti) – žr. toliau - apie Elderio ir Naimano apsisukimo modelio „Deimantas/briliantas“ vertinimų skirtumus;


Skaityti daugiau

Kodėl?

Atsakę į šį klausimą, Jūs taip pat surasite stipriąsias ir silpnąsias B.Williamso prekybos sistemos puses (kaip aukščiau – Elderio).

Užuomina – tie patys čartizmo elementai (B.Williamso indikatorius MFI be prekybos tūrio yra nepanaudojamas kaip tikro/netikro lygio pramušimo užuomina).
TA ir BA klasikoje pagrindinė užuomina (stebuklų lazdelė) yra ne bangų struktūra, ne TF sintezė ir ne Fibo lygiai. Pagrindinė užuomina, patvirtinanti arba paneigianti jų banginę analizę – tai tik prekybos apimtis.

 • Be šio kriterijaus klasikinė prekybos sistema veikia tik 50/50. Jie puikiai tą supranta – žr. tą pačią fleto perėjimo į trendą problemą – kaip jos neišsprendė Elderis, Murphis, Shwageris, Luka, B.Williamsas  (plačiau -  kitose 2 knygos dalyse).

Dėl to B.Williamsas nedirba Forex rinkoje ir nepataria dirbi kitiems. Iš šio B.Williamso patarimo galima padaryti 3 išvadas:
a) B.Williamsas nepasitiki savo prekybos sistema, konkrečiai – savo Aligatoriumi, AO ir AC – be indikatoriaus MFI (sudaryto pagal apimtį, ir atitinkamai, Forex rinkoje - beprasmio).
b) Įdomi sekanti išvada – kuris iš Williamso indikatorių yra svarbiausias pačiam autoriui jo PS, priiminėjant sprendimus sandėrių atidarymui/uždarymui? Išeina, kad nei Aligat
Skaityti daugiau

Manau, nėra prasmės toliau aprašinėti čartistų logiką. Vienintelis žmogus, atvirai parašęs apie šio metodo bejėgiškumą, toliau vystant treidingo klasikinę techninę analizę, buvo treidingo pasaulio čempionas Larry Williamsas. Jis rašė:

Kai mes imame vaizduoti kasdieninius kainų judesius barų pavidalu grafikuose, atsiranda jų perskaitymo problema, dažnai pagimdanti galvoje chaosą. Kainų judėjimo grafinis vaizdavimas daugelio metų bėgyje buvo „skaitomas“ žmonių, vadinančių save „čartistais“.

Ši brolija kruopščiai išstudijavo grafikų struktūras, aptiko tipines figūras ir davė joms pavadinimus, pavyzdžiui, spyglys, galva/pečiai, vimpelas, trikampis, W-pagrindas, M-viršūnė ir kt.

Buvo manoma, kad šios figūros atspindi paklausos ir pasiūlos kovą. Vienos figūros nurodo, kad reikia parduoti, kitos – kad pirkti. Sukrečianti medžiaga, bet – klaidinga.


Skaityti daugiau

Kai suprasite judėjimo algoritmą – Jūs, skirtingai nei čartistai, be vargo galėsite:

 • Dirbti kaip apsisukimo modelio VIDUJE, taip ir jam PASIBAIGUS (esant jo atmetimui arba patvirtinimui);
 • Matysite trendo apsisukimo ir pratęsimo figūras tokias, kokios jos yra, o ne tokias, kokias jas įsivaizduoja šios TA krypties atstovai.

Čartizmo paradoksas ir aklavietė susideda iš to, kad dauguma treidingo techninės analizės klasikų NEŽINO trendo apsisukimo ir tęsimo figūrų DETALIŲ (kurių jie laukia sandėrių atidarymui naujo trendo VIDURYJE).

Iš naujo pažvelkite į apsisukimo modelio „galva/pečiai“ paveikslą iš Eriko Naimano knygos.

Suraskite čartisto Naimano klaidas. Kodėl trendo  APSISUKIMO modelis negali būti toks, kokį schematiškai vaizduoja Naimanas (dėl to jis pamatė galvos/pečių figūrą ten, kur jos nėra)?


Skaityti daugiau

 

  1. Trendo apsisukimo algoritmo suradimas (yra apsisukimo figūra, vienoda visose klasikinėse trendo apsisukimo figūrose ir visuose treidingo bangų analizės modeliuose, neaprašyta niekur literatūroje);
  2. Periodų sintezė nuo m1 iki d1 ir w1;
   1. Apsisukimas m1 = aukštesnio trumpalaikio periodo m5-15 impulsinė arba korekcinė banga;
   2. Apsisukimas m5-15 = vidutinio periodo trendo h1 impulsinė arba korekcinė banga;
   3. Apsisukimas h1 = vidutinio periodo trendo h4 impulsinė arba korekcinė banga;
   4. Apsisukimas h4 = ilgalaikio periodo trendo d1 impulsinė arba korekcinė banga;

Skaityti daugiau

Prieš pereinant prie sekančios knygos dalies skaitymo, pasistenkite suprasti:

 • Šios krypties treidingo TA beviltišką logiką (čartizmas Murphy, Shwagerio, Elderio, Lukos, Naimano ir kt. darbuose);
 • Naujų treidingo TA krypčių atsiradimo dėsningumą. Krypčių, žengusių žingsnį į priekį čia aprašytos krypties atžvilgiu (pagalvokite, kas tai per kryptys? Atsakymas bus sekančiose knygos dalyse);
 • Šios naujos treidingo TA kryptys taip pat netapo šventu Graliu. Pagalvokite, kodėl?

Skaityti daugiau

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.