Įtaka valiutų kursams per Forex prognozes ir valiutų reakcija į naujienas. „Pirk gandus, parduok faktus“.

 

Šios metodikos esmė:

A)  Pirk gandus – valiuta juda naujienų kryptimi (jei laukiama naujienų, geresnių nei prognozuota – valiuta auga, prasčiau prognozės – valiuta krenta).

B)  Parduok faktus:

  • išėjo geresnės tam tikros šalies ekonomikos naujienos, negu laukta – ta valiuta auga toliau;
  • išėjo prastesnės tam tikros šalies ekonomikos naujienos negu praeito periodo – ta valiuta krenta.

Aprašytosios metodikos schema yra paimta iš knygos „Finansų rinkų fundamentali analizė“, 2005.-288 p.

 

Fundamentalioji analize

 

E. Nayman. Mažoji treiderio enciklopedija (žr. treidingo Akademijos Masterforex-V biblioteką ) duoda panašų šios metodikos išaiškinimą.

Galima išskirti tris rinkos reakcijas į fundamentalius įvykius.

Pirmas variantas formuojasi, kai rinkos lūkesčiai visiškai pasitvirtina. Tuomet nesitikima iš rinkos labai stiprios dinamikos.

Antrame variante rinkos lūkesčiai nepasitvirtins tik fundamentalaus įvykio stiprume, t.y. rinka nepakankamai įvertino fundamentalų faktorių. Šiuo atveju kaina pratęs einamąją dinamiką su pagreitėjimu po įvykio publikavimo.

Trečiame variante rinkos lūkesčiai pasirodo ne tik nepasitvirtino, bet buvo dar ir visiškai klaidingi. Tokiu atveju, galima laukti stipraus kurso pasikeitimo priešinga buvusiam trendui kryptimi. Prieš krypties pakeitimą galima kai kada pastebėti rinkos „susimąstymo“ apie sužinotą naujieną stadiją – sulėtėjimą. "Market-meikeriai", prieš tai atidarę pozicijas pagal lūkesčius, gali kuriam laikui sulaikyti kainą nuo staigaus kritimo tam, kad ne tik uždarytų savo jau nuostolingas pozicijas, bet ir spėtų persiorientuoti.

„Pirk gandus – parduok faktus“.

Kas pirmasis sugalvojo šį populiarų treiderių posakį, istorija nutyli, tačiau pritaikomas jis visose finansų rinkose.

Standartinė treiderio reakcija į gandą – suspėti pirmam atlikti sandorį. Tuo metu nėra laiko apgalvojimui. Svarbiausia – reakcijos greitis. Gando pasklidimo metu rinkoje gimsta nauja ir pakankamai stipri ir greita banga, kuri gali formuoti bet kokius trendus.

Labiausiai paplitusiu gandu fondų ir valiutų rinkose yra laikomas gandas apie planuojamas keisti palūkanų normas. Jeigu rinkoje laukiama palūkanų normos padidinimo, tai fondų rinkai gresia smukimas, o valiutų rinkai – nacionalinės valiutos augimas. Ir, kol šitas gandas nepasiekė pačio paskutinio treiderio – trendas, sužadintas pačio pirmo treiderio, vystysis toliau. Trendo stiprumas bus proporcingas naujų treiderių atėjimu, išgirdus gandą.

Antra populiaraus posakio dalis pagrįsta tuo, kad treideriui darbas su gandu įdomus tik iki jo patvirtinimo ar paneigimo momento. Tuo metu, kaip taisyklė, prasideda atgalinis kainų judėjimas, ir taip pat yra svarbu pirmam „iššokti iš traukinio“. Kai baigiasi vienas trendas, prasideda naujas. Kai kada, nustojus veikti gandui, prasideda fletas. Vienaip ar kitaip, pasitvirtinus gandui ir pasibaigus jo veikimui, seno trendo kryptimi lieka dirbti tik ilgai galvojantys treideriai.

Kai gandai pasitvirtina buvę melagingi, tada aklas jų sekimas gali privesti prie ženklių nuostolių. Atsiradus pirmiems požymiams, kad rinka nebenori tikėti gandais, tučtuojau nustokite jais prekiauti.

Elkitės labai atsargiai, prekiaudami gandais.

O dabar apžvelkime kelis gandų formavimosi pavyzdžius rinkoje.

 

Fundamentalioji analize


Pav. iš E. Nayman knygos

E. Naiman rašė toliau:

Nežinia, kaip rinka būtų sureagavusi į palūkanų normos pakėlimą Didžiojoje Britanijoje, tačiau greičiausiai svaro kursas būtų kritęs.
Žemiau pateiktame pavyzdyje galime stebėti faktą, kai palūkanų normos buvo pakeltos tokiu dydžiu, kokio tikėjosi rinka. Doleris praėjo per kelias rinkos reakcijos į gandus stadijas, kad ketinama kelti palūkanų normą JAV. Palūkanų normų kėlimas buvo palydėtas dolerio kilimu markės atžvilgiu, o sumažinimas būtų reiškęs trendo smukimą arba stabilizaciją. Kuo aukščiau lipo doleris, tuo mažiau rinkoje liko treiderių, netikėjusių šiuo gandu ir nepirkusių dolerio. Likus mėnesiui iki FOMC posėdžio, doleris pradėjo kristi, ką galima paaiškinti kaip dolerio pirkimo pristabdymą, vadovaujantis „senu“ gandu.

 

Fundamentalioji analize

 

Pav. iš E. Naiman knygos

Masterorex-V komentaras: Atkreipkite dėmesį į tai, apie ką nepasakoja E. Naiman ir kas aiškiai matoma iš jo knygos paveikslo – kaip, numušus stopus tiems, kurie naujienų metu buvo atidarę BUY, doleris pratęsė savo stiprėjimą markės atžvilgiu.


Kodėl metodika „pirk gandus, parduok faktus“ neveikia?


Galima iki begalybės vardinti pavyzdžius, kai metodika „pirk gandus, parduok faktus“ veikia su 50/50 tikimybe. Čia bus pateikti tik du pavyzdžiai iš palūkanų kėlimo Didžiojoje Britanijoje ir JAV.

1 pavyzdys. 2006.06.29 per FOMC posėdį buvo pakelta palūkanų normą JAV.

Vietoj JAV dolerio augimo, sekė staigus jo kritimas – trendo apsisukimas D1 periode.

Atkreipkite dėmesį:

  1. Į faktą, kad buvusį bangų judėjimą prieš palūkanų normos kėlimą JAV vargu ar galima priskirti principui „pirk gandus“.
  2. Niekas iš ekonomistų-analitikų PRIEŠ naujienų išėjimą jokio panašaus trendo apsisukimo scenarijaus nepateikė.
  3. PO naujienų išleidimo VISI analitikai-ekonomistai rado logišką ir dėsningą šio apsisukimo paaiškinimą.

 

Fundamentalioji analize

Fundamentalioji analize

 

Svarbi detalė, kitaip nei E. Naiman pavyzdyje iš jo knygos, yra tai, kad dolerio kritimas nesibaigė po kelių dienų, o tęsėsi toliau ilgiau nei metus.

Pabandykite nustatyti skirtumą tarp valiutų elgsenos pateiktuose pavyzdžiuose – ir jūs savarankiškai atrasite vieną iš valiutų elgesio dėsningumų naujienų metu, naudojamą prekybos sistemoje Masterforex-V.

 

Fundamentalioji analize

Fundamentalioji analize

 

2 pavyzdys. Palūkanų normos kėlimas Didžiojoje Britanijoje 2007. 10.05  0.25% procentiniais punktais. Normą padidino, o svaras pakilo nuo 1.9848 iki 1.9908 ir staigiai nukrito. Atkreipkite dėmesį į svaro kritimą naujienų metu ir sekančią dieną. Vargu ar metodas „pirk gandus“ čia suveikė.

Galiausiai ir gandas apie palūkanų normos kėlimą Didžiojoje Britanijoje, ir šio fakto patvirtinimas privedė prie svaro kritimo per kelis šimtus punktų.

 

Fundamentalioji analize

 

Galime padaryti išvadą, kad Kijanicos ir E. Naiman siūlomos metodikos labai stipriai atsilieka nuo realybės ir pritaikymo prekyboje Forex rinkoje

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.