I Masterforex-V knyga

7 Klasė. Internetinė prekyba

Per paskutinius 30 metų darbui valiutų, fjučerių, fondų rinkose buvos sukurta galybė intelektualios programinės įrangos, padedančios atlikti techninę analizę bei apdoroti rinkos teikiamus duomenis realiu laiku.

Šiandien be sudėtingų kompiuterinių techninės analizės programų, realiu laiku atvaizduojančių rinkos pasikeitimus, neįmanomas nei vieno šiuolaikinio treiderio darbas. Grafikai, kuriuos anksčiau treideris turėjo braižyti rankiniu būdu, dabar automatiškai atnaujinami kompiuterio ekrane. Greiti ir galingi personaliniai kompiuteriai dabar prieinami kiekvienam, norinčiam prekiauti rinkoje.

Darbui paruošti programų paketai šiuolaikiniam treideriui leidžia greitai ir efektyviai pasirinkti bet kokiu indikatorius, net tuos, kurie bus sukurti ateityje dėl integruotos programavimo kalbos. Šitie indikatoriai gali būti lengvai atvaizduojami ekrane vieno-dviejų klavišų paspaudimu.

Kompiuterinė analizė - tai rinkų techninė analizė, atliekama pasinaudojant šiuolaikinių kompiuterinių programų teikiamomis galimybėmis. Kompiuterio analizės esmėje glūdi kelios matematinės teorijos ir teiginiai, iš kurių galima paminėti:


FIBONACCI TEORIJA (Theory Fibonacci)
Fibonacci seka – tai skaičiai, kurių kiekvienas sekantis yra lygus paskutinių dviejų sumai 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ir t.t.

Fibonacci lygiai (Auksinė proporcija)

 • Po keleto pirmųjų skaitmenų sekoje, bet kurio skaičiaus santykis su sekančiu didesniu yra apytiksliai lygus 0.618, o apytikslis santykis su paskutiniu iš kairės – 1.618.
 • Apytikslis santykis tarp kas antro sekos skaičiaus yra 0.382 ir tai yra 2.618 inversija (1:2.618).

Šitie santykiai ir yra naudojami bangų analizėje, skaičiuojant impulsinių ir korekcinių bangų judėjimo tikslus.

Impulsinė banga=Fibonacci prailgėjimo lygiams (162%-362% nuo pirmos bangos ilgio)
Korekcinė banga=23%-76% paskutinės bangos ilgio. Kompiuterinėje analizėje interaktyviu režimu vykdomas matematinis laiko intervalų apdorojimas: 1. trendo indikatoriai (trend moving) naudojami aiškiai matomame trende, tačiau šitie indikatoriai duoda daug melagingų signalų šoniniame judėjime. Indikatorių sukūrimui naudojami paprasčiausiai matematinės statistikos ir tikimybių paskaičiavimo metodai.

 

MOVING AVERAGE (slankusis vidurkis)
Vienas seniausių, paprasčiausių, efektyviausiai ir todėl dažniausiai naudojamų indikatorių. Tai aritmetinis fiksuoto paskutinių užsidariusių laiko periodų vidurkis,
МА = (Сn + Cn-1 + ...... + C1)/N,
kur C - ankstesnių periodų užsidarymo kainos,
N - periodų skaičius.

Nagrinėjami, pavyzdžiui, MA1=9, MA2=14, kur 9 dienos ir 14 dienų yra laiko periodai.
Jeigu 9 dienų vidurkis kerta 14dienų vidurkį iš apačios tai signalas - bullish.
MA leidžia lengvai sekti trendo kryptį. Kol trendo barai išsidėstę žemiau arba aukščiau slankiųjų vidurkių, tol trendo jėga stipri. Trendo ir vidurkių persikirtimas signalizuoja apie galimą trendo apsisukimą, ypač kai periodo užsidarymo kaina kerta slankųjį vidurkį. Kainų buvimas tarp vidurkių sako apie trendo neapsisprendimą. Kainos persikirtimas su greituoju vidurkiu gali sakyti apie tai, kad vyksta trumpalaikis tendencijos pasikeitimas. Kai kaina kerta vis sunkesnius/lėtesnius vidurkius - tai sako apie vis stiprėjantį trendo apsisukimą.

2. Osciliatoriai (Oscillators) - naudojami šoniniame judėjime, nes jie duoda patikimus signalus apie galimą išėjimą į trendą. Tačiau osciliatoriai yra pavojingi, nes duoda daug priešlaikinių ir melagingų signalų, kai rinka jau juda trende.

Osciliatorius duoda signalus, nes jis svyruoja tai žemyn tai aukštyn atitinkamai vidurkio reikšmei. Osciliatoriai dažniausiai yra normuoti ir turi maksimalias ir minimalias reikšmes: 0 ir 100%, -100 ir +100%. Patys naudingiausi yra tie signalai, kurie priartėja prie maksimalių reikšmių. Taip svarbus yra osciliatoriaus viduriniosios reikšmės kirtimas (dažniausiai tai nulis) iš apačios į viršų - BUY signalas, arba iš viršaus į apačią - SELL signalas.

 

Relative Strength Index (RSI)
Relative Strength Index lygina aktyvo viršūnės ir dugno reikšmes per pastarąjį laiką ir atvaizduoja tai indikatoriaus kreivėje reikšme nuo 0 iki 100.
Formulė:
RSI =100-(100/(1+U/D))

Kur:
U – teigiamo kainos pasikeitimo vidutinė reikšmė
D – neigiamo kainos pasikeitimo vidutinė reikšmė

Indikatorius Momentum
Parodo kainų keitimosi greitį, arba, kitais žodžiais tariant, kainų pasikeitimo tempą. Momentum yra vienas paprasčiausių ir vienas efektyviausių TA instrumentų.
Formulė:
Momentum paskaičiuojamas, kaip einamojo periodo uždarymo kainos ir n periodų atsiliekančios uždarymo kainos skirtumas.

Momentum=V-Vn

V – einamojo periodo uždarymo kaina
Vn – n periodų atsiliekanti uždarymo kaina

Stochastikas (Stochastic) - analizuoja ne tik uždarymo kainas, bet ir kainos maksimumus ir minimumus.

MACD -Moving Average Convergence Divergence - braižomas pagal dviejų vidurkių skirtumus. Svyruoja aplink nulio ašį. Nulio ašies kirtimas iš apačios į viršų - BUY signalas, iš viršaus į apačią - SELL signalas.

Šiuo metu pačiu populiariausiu prekybiniu terminalu yra MetaTrader.
Šis terminalas skirtas:

 • kotiruočių ir naujienų gavimui realaus laiko režimu;
 • prekybinių operacijų vykdymui;
 • atidarytų pozicijų ir atidėtų orderių valdymui;
 • techninės analizės vykdymui;
 • vartotojiškų indikatorių, skriptų ir funkcijų sukūrimas programavimo kalbos MetaQuotes Language 4 (MQL 4) pagalba;
 • prekybos strategijų testavimui it optimizavimui.

 

Pozicijos atidarymas

Pozicijos atidarymas arba užėjimas į rinką - tai pirminis prekiaujamo finansinio instrumento pirkimas arba pardavimas. Pozicijos atidarymas gali būti vykdomas tiek siunčiant užklausą tiesiai iš rinkos, tiek ir automatiškai suveikus atidėtam orderiui.

Rinkos orderis
Rinkos orderis reiškia neatidėliotiną įvykdymą, t.y. tam, kad įvykdyti sandorį, nėra tikslo prašyti brokerio tam tikrų kotiruočių, nes jūs jas matote „New Order“ lange. Jei tam tikros brokerio teikiamos kotiruotės jus tenkina, mygtuko Buy arba Sell paspaudimu galėsite atidaryti pirkimo arba pardavimo poziciją.
Kotiruotės lange „Market Watch“, prekiaujamos pagal technologiją Instant Execution, yra einamosios, t.y. tos, kurias brokeris siūlo dabartiniam pozicijos atidarymui.
Iki pozicijos atidarymo, jūs laisvai galite pakeisti visus parametrus lange „New Order“:

 • Symbol (Simbolis) – valiutų pora arba CFD, kurioje ketinate atidaryti poziciją;
 • Volume (apimtis) – sandorio apimtis lotais;
 • Stop Loss – orderio Stop Loss lygis;
 • Take Profit – orderio Take Profit lygis;
 • Comment (Komentaras) – jūsų komentaras prie sandorio.

Atidėtas orderis
Tam, kad atidaryti poziciją su atidėtu orderiu, pirmiausia reikia jį išstatyti. Jei rinkos kaina atitiks atidėtame orderyje nurodytas sąlygas, tuomet automatiškai jis bus išpildytas. Jeigu atidėtame orderyje buvo nurodyti Take Profit ir Stop Loss, tai atidarius atidėtą orderį jie automatiškai aktyvuojami kartu su jūsų orderiu.

 

Orderių tipai

1. Rinkos orderis - tai brokerio įsipareigojimas nupirkti arba parduoti finansinį instrumentą pagal einamą kainą. Šio orderio įvykdymas atidaro jūsų poziciją. Pirkimas visada vyksta pagal Ask kainą, o pardavimas - pagal Bid.
2. Atidėtas orderis - tai brokerio įsipareigojimas nupirkti arba parduoti finansinį instrumentą ateityje pagal nurodytą kainą. Šis orderio tipas bus įvykdytas tada, kai orderio sąlygos atitiks rinkoje esančias sąlygas.

Buy Limit – atidaryti pirkimo poziciją, jei Ask kaina taps žemesne arba lygia orderyje nurodytai kainai. Tokiu būdu, einamoji kotiruotė turi būti aukštesnė, negu nurodyta orderyje;
Buy Stop – atidaryti pirkimo poziciją, jei Ask kaina taps didesnė arba lygi nurodytai orderyje. Tokiu būdu, einamoji rinkos kotiruotė turi būti žemesnė, negu nurodyta orderyje;
Sell Limit – atidaryti pardavimo poziciją, jei Bid kaina taps didesnė ar lygi nurodytai orderyje. Tokiu būdu, einamoji rinkos kotiruotė turi būti žemesnė, nei nurodyta orderyje;
Sell Stop – atidaryti pardavimo poziciją, jei rinkos kotiruotė taps žemesnė arba lygi nurodytai orderyje. Tokiu būdu, einamoji rinkos kotiruotė turi būti aukštesnė, negu nurodyta orderyje.

 

buy limit

Buy stop
Sell limit
Sell stop


Take Profit – nurodymas DC uždaryti pelningą poziciją, kai kaina pasieks orderyje nurodytą lygį. Šis orderis išstatomas geresne treideriui kaina, nei ji buvo pozicijos atidarymo metu. Tuo atveju, kai kaina pasieks orderyje nurodytą lygį, pozicija bus automatiškai uždaryta pagal Take Profit.
Stop Loss - nurodymas DC uždaryti nuostolingą poziciją, kai kaina pasieks orderyje nurodytą lygį. Šis orderis išstatomas blogesne treideriui kaina, nei ji buvo pozicijos atidarymo metu. Tuo atveju, kai kaina pasieks orderyje nurodytą lygį, pozicija bus automatiškai uždaryta pagal Stop Loss.

Take Profit (TP) ir Stop Loss (SL) orderių išstatymas leidžia treideriui nesėdėti visą laiką prie monitoriaus, laukiant prognozės, pagal kurią atidarė poziciją, patvirtinimo ar paneigimo. TP ir SL bus aktyvuoti automatiškai, vos tik kaina pasieks šiuose orderiuose nurodytus lygius. TP ir SL lygius galite nurodyti orderio lange, užpildydami laukelius „Take Profit“ ir „Stop Loss“.
Papildomai „Take Profit“ ir „Stop Loss“ orderių modifikavimui iškvieskite kontekstinį meniu dešiniu pelės klavišo paspaudimu ant atidarytos pozicijos ar atidėto orderio lange „Terminal“ (skiltyje „Trade“) ir išsirinkite komandą „Modify or Delete Order“. Atsidarys langas „Modify Order“.
Egzistuoja minimalūs atstumai tarp išstatomo orderio lygio ir einamosios rinkos kotiruotės. Pagal taisyklę, orderio lygio negalima išstatyti arčiau, nei valiutų poros spredas nuo einamosios rinkos kotiruotės. Orderių „Stop Loss“ ir „Take Profit“ modifikavimui užpildykite laukelius „Stop Loss“ ir „Take Profit“. Paspausdami raudoną mygtuką (mūsų pavyzdyje 1.5768), nukopijuosite reikšmę į laukelį „Stop Loss“. Paspausdami mėlyną mygtuką (mūsų pavyzdyje 1.5878), nukopijuosite duotą reikšmę į laukelį „Take Profit“. Laukelio „Level“ reikšmė nustato leidžiamą maksimaliai artimą orderio reikšmę, palyginus ją su einamąja rinkos kotiruote, kuri bus atvaizduojama ant mygtuko „Copy as“. Po to, kai laukelių „Stop Loss“ ir „Take Profit“ korekcija atlikta, paspauskite mygtuką „Modify #pozicijos numeris“. „Stop Loss“ ar „Take Profit“ orderių pašalinimui nustatykite jų reikšmes, lygias nuliui. Orderiai „Stop Loss“ ir „Take Profit“ bus įvykdomi šiais atvejais:

 • Atidarytos pirkimo pozicijos Take Profit, kai Bid kaina taps lygi ar didesnė nei nurodyta orderyje;
 • Atidarytos pirkimo pozicijos Stop Loss, kai Bid kaina taps lygi ar mažesnė nei nurodyta orderyje;
 • Atidarytos pardavimo pozicijos Take Profit, kai Ask kaina taps lygi ar mažesnė, nei nurodyta orderyje;
 • Atidarytos pardavimo pozicijos Stop Loss, kai Ask kaina taps lygi ar didesnė, nei nurodyta orderyje. Orderis bus išpildytas, jei einamosios kotiruotės nors vienas lygis buvo pasiekęs orderyje nurodytą. Taip pat reikia turėti minty, kad MT4 prekybos terminale grafikai paišomi pagal Bid kainą, todėl:
 • minimalus Ask bus lygus minimaliai baro kainai (Low) plius spredas;
 • maksimalus Ask bus lygus maksimaliai baro kainai (High) plius spredas;
 • minimalus Bid bus lygus minimaliai baro kainai (Low);
 • maksimalus Bid bus lygus maksimaliai baro kainai (High).

 

Pozicijos pakeitimas

Einamosios pozicijos pakeitimas reiškia, kad yra keičiami pirminiai Stop Loss ir Take Profit lygiai. Pozicijos pakeitimui reikia iš kontekstinio meniu pasirinkti punktą "Modify or delete" iš lango "Toolbox" arba tame pačiame lange du kartus paspausti ant veikiančios pozicijos. Tuomet naujai pasirodžiusiame "plaukiojančiame lange" reikia įvesti naujas Take Profit ir Stop Loss reikšmes ir paspausti mygtuką "Modify".
Dėmesio: nulinės reikšmės laukeliuose Take Profit ir Stop Loss reiškia, kad šie orderio parametrai bus nevykdomi.

Pozicijos uždarymas

Atidarytos pozicijos uždarymui pasirinkite „Terminal“ langą (skiltis „Trade“) ir paspauskite dešinį pelės klavišą. Atsidarys kontekstinis meniu (žr. pav.), kuriame būtina išsirinkti punktą „Close Order“.
Dvigubas kairio pelės klavišo paspaudimas ant atidarytos pozicijos lange „Terminal“ duos tokį pat rezultatą. Atsiras langas „New Order“, kuriame pamatysite naują mygtuką „Close #pozicijos numeris“.

Vienos pozicijos uždarymas

Vienos pozicijos uždarymo metu einamoji kaina Bid turi susilygiuoti su Stop Loss arba Take Profit kaina - pirkime ir einamoji kaina Ask - pardavime.

Kelių priešpriešinių pozicijų uždarymas

Priešpriešinė pozicija laikoma tokia, kuri tame pačiame finansiniame instrumente yra atidaryta į priešingą pusę pirmai.

Grafikų tipai

Techninės analizės pagrindas, be jokios abejonės, yra kotiruočių grafikai. Nagrinėjami grafikai gali atvaizduoti įvairius kotiruočių dinamikos laiko intervalus. Dažniausiai naudojami šie laiko intervalai:
1 minutė (M1)
5 minutės (M5)
15 minučių (M15)
30 minučių (M30)
1 valanda (H1)
4 valandos (H4)
1 diena (D1)
1 savaitė (W1)
1 mėnuo (MN)

MT4 platformoje periodų pakeitimui naudojama panelė „Periodicity“.

periodai

MT4 leidžia treideriui vienu metu ekrane turėti neribotą skaičių įvairių valiutų porų ir laiko periodo grafikų. Pagal kotiruotės atvaizdavimą MT4 leidžia tokius kotiruočių atvaizdavimo grafike būdus:

Linijinis grafikas (Line Charts) – linijinis grafikas yra pats paprasčiausias galimas grafikas. USD/JPY H1 grafike kreivė sujungia kiekvienos valandos uždarymo kainas. Pakeisti grafiko tipą į linijinį galima nuspaudus panelėje klavišą „Charts“ linijinis arba klavišų Alt+3 kombinacija.

 

linijinis grafikas

 

Barų grafikas (Bar Chart) – labiausiai analizėje paplitęs grafikų tipas. Barų grafikas rodo pačią aukščiausią high (viršutinis taškas) ir pačią žemiausią low (apatinis taškas), o taip pat atidarymo kainą open, kuri žymima trumpa horizontalia atkarpa baro kairėje, ir uždarymo kainą close, kuri žymima trumpa horizontalia atkarpa baro dešinėje. Mūsų pavyzdžiuose laiko periodas yra viena valanda. Pereiti prie barų vaizdavimo grafike galima paspaudžiant klavišą „Charts“ barai panelėje arba klavišų kombinacija Alt+1.

 

barai

 

Japoniškos žvakės (Candlesticks) – šiandieniniame pasaulyje Japoniškos žvakės yra plačiai pritaikomos. Japoniškos žvakės panašios į barus. Vienintelis skirtumas tas, kad japoniškos žvakės turi kūną (body). Jei uždarymo kainą aukščiau atidarymo, tuomet žvakės kūnas bus baltas, jei atvirkščiai, tuomet juodas (praktikoje galite keisti kūnų spalvas). Pristatant japoniškas žvakes, būtina paminėti šėšėlius (shadows), kurie parodo analizuojamo periodo kainos maksimumus ir minimumus. Žvakių grafiką galima pasirinkti paspaudus panelėje klavišą „Charts“ žvakės arba klavišų kombinacija Alt+2.

 

žvakės

 

Tam, kad atsidaryti naują valiutų poros grafiką, pasirinkite File>New Chart arba paspauskite New Chart mygtuką new chart


new chart

instrumentai


Grafiko nustatymus galite greitai pasiekti per kontekstinį meniu, kurį išsikviečiam bet kurioje grafiko vietoje paspaudę dešinį pelės klavišą.

 

grafikas


Periodas (Periodicity) – iškviečia grafiko periodo keitimo submeniu

periodai


Taip pat parodytas submeniu gali būti iškviestas paspaudus panelėje „Charts“ periodai

Atnaujinimas (Refresh) – klaidų ir „skylių“ atveju iš serverio atsiųsti duomenys atvaizduojami netaisyklingai, todėl atnaujinimas padeda ištaisyti klaidas;
Tinklelis (Grid) – uždeda/nuima tinklelį ant grafiko;
Apimtys (Volumes) – parodyti/paslėpti tikines apimtis (kotiruočių skaičius per laiko periodą);
Priartinimas/Atitolinimas (Zoom in/Zoom out) – priartinti arba atitolinti grafike vaizduojamas kotiruotes. Aprašytąjį veiksmą taip pat galima atlikti paspaudus zoom +zoom - panelėje „Charts“ arba klavišais „+“ ir “-“;
Išsaugoti kaip paveikslėlį (Save as Picture) – išsaugoti grafiką *.gif arba *.bmp formatu;
Savybės (Properties) – atsiras grafiko nustatymų langas, kurio “Colors” skiltyje galima pasirinkti įvairias spalvas atskiriems grafiko elementams. Aprašytąjį langą taip pat galima pasiekti greituoju klavišu F8

 

savybės

savybės


Dauguma „Common“ skiltyje esančių nustatymų kalba patys už save. Paaiškinsime, mūsų manymu, neaiškius momentus.
Offline chart – terminalas nutraukia kotiruočių siuntimą iš serverio. Atidarius grafiką offline režimu (meniu komanda File>Open Offline) ši funkcija įsijungia automatiškai;
Chart shift – įjungti/išjungti grafiko atitraukimą nuo dešinio ekrano krašto. Tą patį galima padaryti paspaudus chart shift panelėje „Charts“ arba meniu komanda Charts>Chart shift;
Chart autoscroll – įjungti/išjungti automatišką grafiko perstūmimą į kairę po naujos kotiruotės. Aprašytąją komandą galima įvykdyti paspaudus chart autoscroll „Charts“ panelėje arba per meniu Charts>Chart autoscroll.

 

Grafiniai objektai

Grafiniais objektais terminale vadinami tie objektai, kurie ant grafiko įkeliami rankiniu būdu. Jie skirti analitiniams tikslams.

Linijiniai instrumentai - linijos ir kitokios geometrinės figūros uždedamos ant kainų grafiko arba indikatorių. Jų tarpe yra palaikymo/pasipriešinimo linijos, trendo linijos, taip pat Fibonacci, Gann, Andrews instrumentai ir t.t.

Figūros - geometrinės figūros (stačiakampiai, trikampiai, ovalai) leidžiančios išskirti tam tikrus rajonus ant grafiko.

Ženkliukai - simboliai (strėlytės, ženkliukai) leidžiantys grafike pasižymėti svarbiausius taškus.

Tekstas - skirtas patalpinti ant grafiko komentarą.

Tekstinė žyma - skirtas patalpinti ant grafiko komentarą, kuris bus pririštas prie konkrečių koordinačių. Prasukant grafiką, tekstas nekeičia padėties.

Po to, kai objektas jau sukurtas, jį galima pakeisti arba perstumti į kitą grafiko vietą. Kad objektas būtų pažymėtas, reikia ant jo paspausti du kartus.Visi ant grafiko uždėti objektai anksčiau ar vėliau tampa nereikalingi ir juos galima pašalinti kontekstinio meniu pagalba. Taip pat klavišas Backspace naudojamas objektų pašalinimui. Ateityje visi pašalinti objektai gali būti gražinti atgal ant grafiko. Tam reikia pasirinkti komandą "Charts"->"Objects"->"Undo Delete". arba paspausti klavišų kombinaciją Ctrl+Z.

Objekto ypatybės
Kiekvienas objektas turi tam tikras savybes. Tam, kad valdyti objekto ypatybes, būtina jį pažymėti ir iš jo kontekstinio meniu pasirinkti "Properties" arba meniu komandą "Charts"->"Objects"->"Objects list".Name - unikalus objekto pavadinimas. Objektui galima priskirti kitą pavadinimą. Toks vardo suteikimas leidžia išskirti vieną objektą iš daugelio kitų tokio pačio tipo objektų.

Description - tai taip pat galimybė išskirti vieną objektą iš daugelio kitų priskiriant jam aprašymą. Be to šitas aprašymas gali būti atvaizduojamas grafike, jeigu yra pažymėta funkcija "Show object description" grafiko nustatymuose (spausti F8).

Style - objekto linijų stilius. Galima pasirinkti spalvą, linijos tipą ir storį.

Draw object as background - piešti objektą foniniame režime po kainos grafiku. Figūroms ir kanalams šita funkcija duoda jų turinio užpildymą pasirinkta spalva.

Ray - trendo linijos galas bus tęsiamos iki begalybės.Lentelėje "Visualizations" galima pasirinkti, kuriame laiko periode bus rodomas objektas.

Techniniai indikatoriai
Techniniu indikatoriumi vadinamas matematinis kainos arba finansinio instrumento prekybinės apyvartos atvaizdavimas su tikslu prognozuoti būsimus kainos svyravimus. Indikatorių parodymu pagrindu priimami sprendimai dėl pozicijų atidarymo arba uždarymo.Funkciniu požiūriu indikatorius galima suskirstyti į du pogrupius: trendiniai indikatoriai ir osciliatoriai.
Techniniai indikatoriai ant grafiko uždedami Drag`n`Drop technologijos pagalba iš lango "Navigator" arba per klavišą navigator iš Charts plakiajančio meniu. Techninis indikatorius gali būti atvaizduojamas tiek atskirame savo lange su savo vertikalia skale (pavyzdžiui MACD), tiek ir dedamas ant pagrindinio kainos grafiko (pavyzdžiui Moving Average).
Nustatinėjant indikatorius be jų techninių parametrų galima nustatyti dar ir indikatoriaus elementų spalvas, linijų storius. Visus indikatorių parametrus galima bet kurio momentu keisti. Tam reikia pasirinkti indikatorių sąrašą "indicators list" ir jame pažymėjus reikiamą indikatorių paspausti mygtuką Edit. Taip pat indikatoriaus parametrus galima išsikviesti per jo kontekstinį meniu, kuris iškviečiamas paspaudus dešinį klavišą ant norimo indikatoriaus linijos, elemento ar histogramos. Tokiu pačiu principu galima ir pašalinti indikatorių - reikia pasirinkti komandas Delete indicator.

 

Indikatorius galima suskirstyti į šešias kategorijas:

 • Trendo indikatoriai. Tai indikatoriai, kuriais naudojamasi, sekant trendą - jo jėgą, tęstinumą ir pan. Slankusis vidurkis yra pats populiariausias trendo indikatorius. Šitai kategorijai taip pat priskiriami tokie žinomi indikatoriai, kaip MACD, Directional Movement, Parabolic ir kiti.
 • Kintamumo indikatoriai. Tai indikatoriai, kurie matuoja bazinio aktyvo kintamumą. Kintamumas - tai periodinis finansinio aktyvo svyravimas nepriklausomas nuo pagrindinės tendencijos. Tokie indikatoriai labai padeda greitai besivystančioje situacijoje, dažniausiai trendo apsisukimo metu arba esant šoniniam judėjimui. Šitai indikatorių kategorijai priskiriami Chaikin’s Volatility, Standard Deviation, Bollinger Bands.
 • Momento indikatoriai. Šitie indikatoriai visų pirma naudojami matuoti kainos pokyčio greičiui per tam tikrą laiko periodą. Tai visų pirma indikatoriai Momentum Indicator, Relative Strength Index (RSI) ir Price Rate-Of-Change (ROC). Kai kuriais atvejais galima naudoti ir MACD. Tačiau niekas treideriui nedraudžia naudoti momento indikatorius trendo patvirtinimui, trendo pasibaigimui. Beje daug specialistų būtent taip ir daro.
 • Ciklo indikatoriai. Šitie indikatoriai ieško ciklų ir jų tęstinumo laike. Tai Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator ir kiti. Akivaizdu, kad tokie indikatoriai gerai dirba tik šoniniame kainos judėjime. Šituos indikatorius labai naudinga naudoti fjučerių treideriams, dirbantiems naftos, grūdų ir cukraus rinkose.
 • Rinkos jėgos indikatoriai. Šitie indikatoriai kaip pagrindinį kintamąjį ima arba bazinio aktyvo prekybos apyvartą, arba atidarytų pozicijų skaičių. Tai daroma, siekiant nustatyti prekybos apyvartą arba rinkos stiprumą. Šitai indikatorių kategorijai priskiriami Klinger Volume Oscillator, Demand Index, Volume Oscillator.
 • Palaikymo ir pasipriešinimo indikatoriai. Dažnai galima stebėti tokią situaciją, kai kaina, pasiekusi tam tikrą lygį, pradeda atgalinį judėjimą, o paskui vėl ir vėl grįžta prie pasiekto taško ir negali įveikti jo. Šios kategorijos indikatoriai Envelope, Fibonacci Arcs, Speed Resistance Lines.


Dabar aptarkime, kuriam tikslui naudojami indikatoriai.
Forex rinkos analizėje indikatoriai atlieka tokias funkcijas:

 • išankstinė funkcija;
 • įspėjamoji (leidžia treideriui suprasti, kad tolimesnis judėjimas ta pačia kryptimi praranda stabilumą ir verta peržiūrėti savo strategiją einamojo judėjimo atžvilgiu);
 • patvirtinimo (duoda treideriui informacijos apie tai, kad jo priimtą sprendimą rinka palaiko).

Nusimanyti indikatoriuose - reiškia mokėti taisyklingai tvarkyti savo investicijas, priiminėti apgalvotus sprendimus. O tai daro tiesioginę įtaką finansiniam investuotojo portfeliui. Ir netgi tuo atveju, jeigu darbe naudojate pakankamai patikimą prekybos sistemą, nebus žalinga gauti prekybą patvirtinantį signalą iš indikatoriaus. Indikatorių naudojimas leidžia blaiviau įvertinti rinkoje susidariusią situaciją. Tačiau dažniausiai neužtenka vieno indikatoriaus naudojimo, nes bendro rinkos vaizdo matymui reikalinga kompleksinė analizė, kuris remiasi kelių indikatorių parodymais.
Naudojantis indikatoriais taip pat reikia turėti omenyje, kad per daug įsitraukus į jų parodymus, taip pat galima prarasti investicijas. Tai sakoma dėl to, kad negalima remtis vien tik indikatoriaus parodymais. Indikatorius priklausomas nuo grafiko, tačiau prekyba Forex rinkoje dėl to ir įvairi bei nenuspėjama, o dalykai, iš pirmo žvilgsnio atrodantys elementariais, tokiose pat situacijose gali būti visiškai skirtingi. Todėl rinkos analizės metu verta skirti subalansuotą dėmesį tiek kainų grafikui, tiek ir indikatoriams tam, kad išvengti klaidų. Nepamiškite, kad indikatoriai - tai tie patys robotai, kurie veikia pagal tam tikras formules. Juose nėra žmogiškojo faktoriaus, kuris dažnai atlieka lemiamą vaidmenį. Štai kodėl labai dažnai galima stebėti kainos elgseną, nepaklūstančią techninės analizės kanonams. Tokiais momentais jums gali padėti tik jūsų intuicija ir mokėjimas priimti sprendimus ekstremaliose situacijose. Indikatoriai nėra tiesioginis kainos atvaizdavimas, jie tik kainos išvestinė. Tai sako, kad indikatorių reikia analizuoti per kainos kaitos prizmę.
Dažnai indikatoriai, kaip savarankiškas instrumentas, mažai naudingi. Efektyviai jie gali dirbti tik drauge su kitais techninės analizės instrumentais.
Efektyviam darbui geriausia parinkti du-tris indikatorius, kurie jums patinka, ir intensyviai mokytis jais dirbti, lyginti jų parodymus su kitų indikatorių parodymais. Tokiu būdu, per analizę ir skirtingų indikatorių signalų sintezę prieisite prie išvadų, kuris indikatorius labiausiai tinka jūsų prekybos stiliui. Geriausius rezultatus galima gauti, kombinuojant du vienas kitą papildančius indikatorius. Čia turima mintyje, kad dviejų bet kokių indikatorių naudojimas trendo nustatymui nėra tinkamas. Tinkamas priėjimas būtų panaudoti du skirtingą informaciją teikiančius indikatorius, pavyzdžiui, vienas nusako trendo buvimą/nebuvimą (pvz. slankieji vidurkiai), kitas - rodo prekybos apyvartą per tam tikrą laiko intervalą (pvz. indikatorius "Volume"). Taip pat verta paminėti, kad didžiausio patikimumo verti tie indikatoriai, kurie ištvėrė bandymus laiku.


Kitas mokymosi šia tema - Masterforex-V Akademija, kurioje šia tema dirba visas subforumas - treidingo automatizacija, indikatorių optimizavimas, naujų indikatorių ir autorinių programų, skirtų prekybai finansų rinkose, kūrimas. Subforumą veda ir jam vadovauja patyrę programistai, kurie kartu yra treideriai.
Dauguma indikatorių ir programų, sukurtų Akademijoje, Masterforex-V Akademijos studentams prieinami nemokamai.

Atskiros temos, skirtos darbui su MT4


Atlikti praktiką, testus bei užduoti klausimus, susijusius su šia tema, galite uždarame Masterforex-V Akademijos forume, Pradinėje mokykloje.

 

Jūsų dėmesiui pristatome terminalo MetaTrader4 techninių indikatorių sąrašą su kiekvieno iš jų aprašymu:

Masterforex-V Akademijos naujienos

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas youtube=17IKgvJscDE 30 stebuklingų minučių per dieną. Arba kaip suspeti gyventi pilnavertį gyvenimą ir lygiagreičiai užsiimti Forex prekyba?... Skaityti daugiau...

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas.

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas. youtube=kvbVIHuUhOk Viena iš pagrindinių Forex naujokų problemu yra iliuzijos, kurios pagamina begalę neteisingų įpročių pradiniame Forex naujoko vystymosi etape. Tai... Skaityti daugiau...

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad)

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad) youtube=AEm2U2wpTT8 Šiame video pristatyta Forex valiutų porų AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD apžvalga ir Forex prekybos atskaitos taškai remiantis Masterforex-V... Skaityti daugiau...