Pagrindiniai FOREX rinkos vystymosi etapai XX amžiuje

 

Pasaulio finansų krizė 3-jame dešimtmetyje.
Griūna ekonominiai-prekybiniai santykiai. Auksas nebeteko pagrindinio vaidmens valiutų-mainų santykiuose.

 

Pagrindiniai FOREX rinkos vystymosi etapai XX amžiuje

 

Londonas tampa pasaulio finansų centru, o Britanijos svaras sterlingų - pagrindine pasaulio rezervine valiuta.
Didžioji Britanija buvo priversta atsisakyti svaro sterlingų pririšimo prie aukso.
Prasidėjo devalvacijos, periodinio valiutų pariteto korekcijų, valiutų kontrolės sustiprėjimo ir importo griežtinimo periodas.

Bretton-Woods konferencija.
Šios konferencijos rezultatu tapo nauja tvarka, pagal kurią vystėsi pasaulio finansų sistema ir tai užbaigė Amerikos-Anglijos varžytines.
Bretton-Woods valiutų sistemoje, įkurtoje 1944 m., buvo siekiama apjungti tvirtumą, būdingą aukso standartui, ir lankstumą, būdingą plaukiojantiems valiutų kursams.

 

Bretton-Woods konferencija

 

Dabar tik JAV garantavo savo valiutos keitimą į auksą fiksuotu kursu.
Pateikti dolerius keitimui galėjo tik kitos šalies centrinis bankas. Be to, tai buvo laikoma labai nedraugišku gestu JAV atžvilgiu, todėl buvo vykdoma labai retai.
Pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas Šarlis de Golis tokiu būdu sėkmingai papildė savo šalies aukso atsargas.

Pagrindiniai Bretton-Woods sistemos elementai:

  • tarptautinis valiutos fondas tapo svarbiausia institucija, reguliuojančia šalių tarpusavio santykius finansų-ekonomikos sferoje;
  • paskelbtos valiutos, atliekančios tarptautinių rezervų vaidmenį paskelbimas (de-jure - JAV doleris, de-fakto - svaras sterlingų);
  • nustatyti reguliuojami valiutų paritetai, pririšti prie JAV dolerio (galimas nuokrypis - 1%);
  • doleris pririštas prie aukso (uncijos kaina $35);
  • TVF nariai gali keisti paritetus tik su TVF leidimu;
  • pasibaigus pereinamajam periodui, visos valiutos turi tapti konvertuojamomis. Šio principo palaikymui visos vyriausybės įsipareigojo kurti ir saugoti tarptautinius rezervus, o esant būtinybei - vykdyti intervencijas valiutų rinkoje;
  • TVF nariai daro įnašus valiuta ir auksu.

 

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.