Pensijų kaupimas


Lietuvos socialinės apsaugos sistemą sudaro socialinis draudimas ir socialinė parama.

Pensija - reguliari, dažniausiai mėnesinė, piniginė išmoka, kuri mokama asmenims, sulaukusiems pensijinio amžiaus (senatvės pensija), turintiems invalidumą (invalidumo pensija), netekusiems maitintojo (pensija netekus maitintojo).

Socialinė apsauga – tai sistema veiksmų, kurių tikslas įstatymo nustatytiems piliečiams mokėti išmokas jų nedarbingumo metu iš specialių fondų lėšų. Šios lėšos formuojamos iš biudžeto įplaukų.

Socialinis draudimas - organizacinių, teisinių ir ekonominių priemonių sistema, kurios tikslas yra išmokų mokėjimas piliečiams jų nedarbingumo metu. Socialinis draudimas veikia įmokų į specialų fondą (Lietuvoje - "Sodros"), formuojamų iš piliečių, įmonių, įstaigų daromų draudimo įnašų ir išmokų iš jo principu.

Lietuvos pensijų sistemos struktūra

Pagal naująją pensijų kaupimo sistemą, pradėjusią veikti nuo 2004 metų, socialinio draudimo pensiją sudaro dvi dalys: pagrindinė (arba bazinė) pensija ir papildoma dalis. Bazinės pensijos dydis priklauso tik nuo socialinio draudimo stažo - turint visą būtinąjį stažą (šiuo metu - 30 metų), mokama visa bazinė pensija. Papildoma socialinio draudimo pensijos dalis priklauso ir nuo stažo, ir nuo mokėtų įmokų dydžio. Ji skaičiuojama pagal specialią formulę, nustatytą įstatymo. Dalyvavimas II pakopos pensijų kaupimo sistemoje neturi įtakos bazinės pensijos dydžiui.

Pensijos sąvoką galima suprasti kaip išmoką arba materialinį aprūpinimą. Lietuvoje ji gali būti privati arba valstybinė.
Valstybinė pensija - mokama iš SoDros biudžeto, numatytais valstybės atvejais - pvz. neįgalumo, našlystės, senatvės arba mirusiųjų maitintojų šeimoms.
Privati pensija - sukaupta privataus asmens - fizinio asmens arba organizacijos, kurioje jis dirba.

Lietuvoje pensijų kaupimo sistema susideda iš trijų pensijų sistemos pakopų:

  • I pensijų pakopa - tai yra pensija, mokama iš lėšų, sukauptų iš dirbančiųjų mokamų mokesčių į SoDros biudžetą. Tačiau svarbu prisiminti, kad pati SoDra ateičiai nekaupia sumokėtų jai mokesčių, o išmoka dabartinių pensininkų pensijas arba naudoja kitoms socialinėms išmokoms.
  • II pakopos pensijų fonduose kaupiama dalis socialinio draudimo įmokų, skirtų senatvės pensijai. Ši dalis 2004 m. buvo 2,5 proc., 2005 m. - 3,5 proc., 2006 m. - 4,5 proc., 2007 ir 2008 m. - 5,5 proc. pensijų kaupimo draudžiamųjų pajamų. Dėl sunkios ekonominės situacijos nuo 2009 m. liepos 1 d. pensijų fondams pervedamos kaupiamosios įmokos dydis laikinai sumažintas iki 2 proc. asmens draudžiamųjų pajamų.

II pakopos pensijų fondai gauna tam tikrą dalį dabar surinktų „Sodros" mokesčių. Mokesčiai kaupiami asmeninėje pensijų fondo sąskaitoje. Skirtingai nuo įprastinės socialinio draudimo pensijos, pensijų fonde sukauptos lėšos asmeniškai priklauso pensijų sistemos dalyviui ir yra paveldimos, jei dalyvis pensinio amžiaus nesulauktų. Sudarius pensijų kaupimo sutartį su II pakopos pensijų fondu, nutraukti ją galima tik tuo atveju, jei ji buvo sudaroma pirmą kartą - dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo.
III pakopos pensijų fondai: investuoja pats žmogus. Tačiau dalyvavimą III pakopos fonduose skatina ir remia vyriausybė, taikydama gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Tad žmogus gauna pajamas ne tik iš pinigų investavimo, bet ir dėka mokestinių lengvatų.

Lietuvos pensijų sistemos schema

pensijų sistema i

 
LR Statistikos Departamento duomenys
2005-2010 m. šalies vidutinės SoDros senatvės pensijos diagrama

 

2005-2010 m. šalies vidutinės SoDros senatvės pensijos diagrama


LR Statistikos Departamento duomenys
2005-2010 m. vidutinio mėnesio darbo užmokesčio indeksas

 

2005-2010 m. vidutinio mėnesio darbo užmokesčio indeksas

1. Strategija:

Išlavinkite savyje tikslų supratimą ir matymą, kaip juda valiutos Forex Rinkoje. Išlavinkite Rinkos matymą ir, remiantis juo, pasirinkite strateginę kryptį.

2. Taktika:

Sukurkite taktinį planą kiekvienai Forex prekybos sesijai, remiantis Jūsų pasirinkta strategine kryptimi. Tiksliai supraskite, ką Jums reikia daryti ir kada.

3. Prekybos Sistema:

Forex prekybos sistema yra viso labo elementarių matematinių taisyklių rinkinukas ir nieko daugiau.

Forex prekyba yra itin rizikingas užsiemimas ir tinka ne visiems investuotojams. Yra tikimybe patirti dalinį arba visą kapitalo praradimą, todėl nespekuliuokite kapitalu, kurio negalite sau leisti prarasti. Ir prašome įsidemėti kad šiame tinklapyje, tame tarpe ir Virtualioje prekybos salėje, pateikiama informacija jokiu būdu negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti arba parduoti kokią nors iš finansinių priemonių. Pateikiamos medžiagos autorius už Jūsų priimtus prekybinius sprendimus atsakomybės neneša.

Komentarai, informacija ir kita medžiaga, esanti bet kurioje "https://www.masterforex-v.lt" dalyje, nėra skirta suteikti patarimus arba rekomendacijas, kuriomis Jus galite vadovautis priimant sprendimus pirkti arba parduoti finansinius instrumentus. Pateikiama Informacija neturėtų būti remiamasi vykdant vertybinių popierių sandorius, valiutų pirkimo/pardavimo sandorius ar kitas investavimo strategijas, taip pat neturėtų būti suprantama kaip pasiūlymas parduoti ar pirkti bet kokį finansinį instrumentą ir negali būti suprantama kaip investavimo rekomendacijų teikimas. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokios informacijos, pateiktos svetainėje https://www.masterforex-v.lt panaudojimo. Įskaitant, bet neapsiribojant, atsakomybės už bet kokį sprendimą dėl investavimo, ar valiutų pirkimo/pardavimo.